EN ISO 9001:2008 | EN ISO 14001:2004 | BS OHSAS 18001:2007 | ПОЛИТИКА НА ИНТЕГРИРАНАТА СИСТЕМА ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ОКОЛНАТА СРЕДА И ЗДРАВЕТО И БЕЗОПАСНОСТТА ПРИ РАБОТА поръчки 0
 
  Книга
Автор
 
 Направления
 
 LAP Направления
 

Направления Климатични промени, рискове и природни ресурси | Геология

Споделете в Facebook
Околорудни хидротермални изменения на скалите
Издадена
26.08.2011 г.
 
Формат 80X84/8
 
Страници
254  

Твърда корица 
   
ISBN 978-954-322-363-3
Цена 10.50 лв.


В книгата са изложени основните постижения на световноизвестната физикохимична петроложка школа на руския академик Д.С.Коржински. Анализирана е теоретичната база на приетите генетични класификации в метасоматичната петрология. Подробно са разгледани главните метасоматични формации и съответстващите им околорудни изменения. Показани са възможностите на физикохимичния анализ на минералните парагенези, както и на експерименталното и численото моделиране на минерални равновесия и на метасоматични зоналности. Детайлно са характеризирани минералните равновесия в системата К2О-Al2O3-SiO2-H2O-SO3, която е присъща на епитермални златни находища. Предложена е термодинамична основа за отделянето на кисело-сулфатния и адулар-серицитовия тип изменение в тези находища. Отразени са резултатите от физикохимичните петроложки изследвания на околорудните изменения в златно-алунитовото находище Родалкилар (Югоизточна Испания) и в епитермалните находища в Панагюрския руден район. За първи път се привеждат данни от изучаването на кристалохимичния аспект на метасоматичните процеси.
Книгата може да служи като учебно пособие при курса по специалността “Околорудни хидротермални изменения на скалите” в Минно-геоложкия университет “Св. Иван Рилски“ – София, и в Геолого-географския факултет при Софийския университет “Св. Климент Охридски“. Тя би могла успешно да се ползва от специалисти и геолози, изследващи метасоматизма и връзката с орудяванията в находища на полезни изкопаеми в страната ни и в чужбина.
 

Книги с подобно съдържание

Твърда корица  26.00 лв.
Мека корица 6.00 лв.
 
 
Мнения
     

 
Вашето мнение
автор:
имейл:*
текст:
  това съобщение не е спам (задължително)
  *Полето не е задължително, но е необходимо, за да можем да се свържем с Вас.
 

 

 

Книги под печат
 

 
 

   
   
   
   
   
   

©2019 Издателство на БАН "Проф. Марин Дринов". Всички права запазени.