EN ISO 9001:2008 | EN ISO 14001:2004 | BS OHSAS 18001:2007 | ПОЛИТИКА НА ИНТЕГРИРАНАТА СИСТЕМА ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ОКОЛНАТА СРЕДА И ЗДРАВЕТО И БЕЗОПАСНОСТТА ПРИ РАБОТА поръчки 0
 
  Книга
Автор
 
 Направления
 
 LAP Направления
 

Направления Климатични промени, рискове и природни ресурси | Геология

Споделете в Facebook
Глобалните предизвикателства пред човечеството
Издадена
..2006 г.
  първо издание
Формат 60X84/16
 
Страници
62  


В тази малка книжка са събрани две лекции, темите на които на пръв поглед не са пряко свързани, но това впечатление изглежда измамно, тъй като ние живеем върху една вечно променяща се планета с интензивна вътрешна динамика, активна атмосфера и биосфера. Всички съществени промени в земната динамика се отразяват в различна степен и на живите организми ? прекрасния свят на животните и растенията. Двете теми засягат жизнени проблеми за бъдещето на човечеството. Те са много сложни по същество и са глобални по мащаб. От една страна, сложният строеж и активната динамика на Земята са предизвикателство пред човека. От друга страна, ускорението на еволюцията е глобална реалност, срещу която никой не може да се изправи. Еволюцията на неорганичната природа, на организмовия свят и на обществото са последователни и често свързани етапи от общата еволюция на света около нас. Много от ускорителните тенденции в еволюцията на живия свят и на обществото стават опасни за планетата и за човечеството, защото не се разбира тяхната същност. Мнозина се питат: ?Към какъв свят отиваме? Засега новият световен ред, който се оформя, е такъв, какъвто никой не го желае?. Това са нови, големи предизвикателства пред човечеството, които изискват широко и балансирано образование, мъдрост в управлението и грижа за опазване на околната среда и равновесието в естествените екосистеми.
 

Книги с подобно съдържание

Мека корица 3.50 лв.
Твърда корица  3.80 лв.
 
 
Мнения
     

 
Вашето мнение
автор:
имейл:*
текст:
  това съобщение не е спам (задължително)
  *Полето не е задължително, но е необходимо, за да можем да се свържем с Вас.
 

 

 

Книги под печат
 
ОБЩЕСТВО ДУМИ СЪЗНАНИE

През 2017 година трима от най-изтъкнатите ...


 
 

   
   
   
   
   
   

©2018 Академично издателство "Проф. Марин Дринов". Всички права запазени.