EN ISO 9001:2008 | EN ISO 14001:2004 | BS OHSAS 18001:2007 | ПОЛИТИКА НА ИНТЕГРИРАНАТА СИСТЕМА ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ОКОЛНАТА СРЕДА И ЗДРАВЕТО И БЕЗОПАСНОСТТА ПРИ РАБОТА поръчки 0
 
  Книга
Автор
 
 Направления
 
 LAP Направления
 

Направления Културно-историческо наследство и национална идентичност | Археология

Споделете в Facebook
Хелис V. Гетите – култура и традиции. 20 години проучвания на Свещарската гробница и резервата „Сборяново“
Издадена
..2006 г.
  първо издание
Формат 60X84/16
 
Страници
580  

Мека корица
   
ISBN 978-954-322-124-0
Цена 13.00 лв.


1982 г. е белязана от едно забележително за археологическата наука откритие – Свещарската гробница. Включената през 1985 г. в листата на Световното наследство на ЮНЕСКО глобница предизвика нови търсения в преосмислянето на характера на тракийската култура. В тази насока бяха и усилията към комплексното изследване на гетското религиозно и политическо средище, както и на археологическото наследство в Националния резерват „Сборяново“ от праисторията до Късното средновековие и съвремието. Том V на поредицата „Хелис“ съдържа докладите, изнесени на Международната конференция „Гетите – култура и традиции. 20 години проучвания на Свещарската гробница и резервата „Сборяново“. Изследванията са фокусирани върху Свещарската гробница, нейното значение и оригиналните подходи в опазването и, върху другите елементи на гетското религиозно и политическо средище – гробнична архитектура, планировка, погребални практики, светилища, и резултатите от интердисциплинарни астрономически, антропологически, геологически, химически и други анализи. Изследвания на паметниците от праисторията до Късното средновековие в резервата позволяват да бъдат поставени в нова светлина проблемите на континуитета и традициите, на взаимните прониквания и влияния между древните цивилизации и религии не само в синхронен, но и в асинхронен план. Част от докладите представят обвързаността на гетската проблематика с тази на Средиземноморието и Евразия. Проблемите на опазването на археологическото наследство в Сборяново в частност и в България като цяло, са една болезнена, без адекватни решения тема през изминалите 15 години. Докладите и обсъжданията на кръглата маса „Археологическият резерват“ засягат някои от тези проблеми, като предлагат и вече наложени в световната практика модели с надеждата, че публикуваното ще бъде повод не само за размисли, но и за решения.
 

Книги с подобно съдържание

Мека корица 3.00 лв.
Мека корица 8.50 лв.
 
 
Мнения
     

 
Вашето мнение
автор:
имейл:*
текст:
  това съобщение не е спам (задължително)
  *Полето не е задължително, но е необходимо, за да можем да се свържем с Вас.
 

 

 

Книги под печат
 
Планининте в България

В книгата се разглеждат последователно ...


 
 

   
   
   
   
   
   

©2018 Издателство на БАН "Проф. Марин Дринов". Всички права запазени.