EN ISO 9001:2008 | EN ISO 14001:2004 | BS OHSAS 18001:2007 | ПОЛИТИКА НА ИНТЕГРИРАНАТА СИСТЕМА ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ОКОЛНАТА СРЕДА И ЗДРАВЕТО И БЕЗОПАСНОСТТА ПРИ РАБОТА поръчки 0
 
  Книга
Автор
 
 Направления
 
 LAP Направления
 

Направления Културно-историческо наследство и национална идентичност | Балканистика

Споделете в Facebook
Югоизточноевропейски ФЕНОМЕНИ
Издадена
..1999 г.
  първо издание
Формат
 
Страници
 

Мека корица
   
ISBN 954-430-581-5
Цена 5.00 лв.


Авторката изяснява чертите на мисловните и духовните реалности, създали базата за разцвета на художественото творчество в началото на 20 в., когато балканското изкуство се издига на европейска висота. Тя търси в югоизточноевропейските традиции на модернизма не толкова проявите на творческо експериментаторство, колкото оригиналността на духовните послания. Очертавайки различните ценностни стълбици през столетията, присъствието на разнолики етнокултурни пластове и цивилизационни модели, Лилия Кирова разкрива животворящите естетически феномени и ролята на символизма в континуирания развой на литературата през нашия век. Пред читателя се експонират някои от основните насоки в културното развитие на балканския кръстопът, дълбоката специфика на духовните традиции и преди всичко радикалните формули на модернистичната формация, каращи ни да размишляваме за естетическото и историческото съзнание на творците, за пъстротата на духовната карта на Югоизточна Европа.
 

Книги с подобно съдържание

Твърда корица  11.00 лв.
Мека корица 3.80 лв.
 
 
Мнения
     

 
Вашето мнение
автор:
имейл:*
текст:
  това съобщение не е спам (задължително)
  *Полето не е задължително, но е необходимо, за да можем да се свържем с Вас.
 

 

 

Книги под печат
 

 

 
 

   
   
   
   
   
   

©2019 Издателство на БАН "Проф. Марин Дринов". Всички права запазени.