EN ISO 9001:2008 | EN ISO 14001:2004 | BS OHSAS 18001:2007 | ПОЛИТИКА НА ИНТЕГРИРАНАТА СИСТЕМА ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ОКОЛНАТА СРЕДА И ЗДРАВЕТО И БЕЗОПАСНОСТТА ПРИ РАБОТА поръчки 0
 
  Книга
Автор
 
 Направления
 
 LAP Направления
 

Направления Човек и общество | Икономика

Споделете в Facebook
ФИНАНСОВА СТАБИЛИЗАЦИЯ И ИКОНОМИЧЕСКИ РАСТЕЖ
Издадена
..2002 г.
  първо издание
Формат
 
Страници
 

Мека корица
   
ISBN 954-430-827-Х
Цена 2.00 лв.


Монографията анализира ключови проблеми на икономическото развитие на България към края  на ХХ и началото на ХХI в. Направен е опит за цялостна оценка на състоянието на прехода към пазарна икономика. Анализирани са последователно принципни теоретични постановки и пречупването им в конкретните реалности. Проследяват се измененията на макроикономическите показатели и се открояват причините за позитивните или негативните ефекти. Взаимоотношенията с международните финансови организации и по-специално с МВФ са в центъра на вниманието.  Възлов проблем е взаимодействието между финансова стабилизация и икономически растеж. Формулирани са елементи на макроикономическата политика, които биха позволили прерастването на финансовата стабилност в траен икономически растеж. Обръща се внимание и на редица особености, които традиционно са оставали настрани от полезрението на местните икономисти. Изказани са оригинално звучащи идеи с претенции за принос към развитието на теорията и практиката на икономическия растеж в условията на преход.    Монографията стъпва на богат и всеобхватен информационен материал, който допринася за изграждане на относително завършена представа за особеностите на българската икономика през 90-те години на ХХ и началото на ХХI в. Осмислянето на изследването предполага предварителна подготовка от основните курсове в икономическите ВУЗ. Тя е богат източник на материал за разсъждения както за специалисти с теоретично-аналитична нагласа, така и за макроикономическия управленски елит.
 

Книги с подобно съдържание

Мека корица 4.00 лв.
Мека корица 2.50 лв.
 
 
Мнения
     

 
Вашето мнение
автор:
имейл:*
текст:
  това съобщение не е спам (задължително)
  *Полето не е задължително, но е необходимо, за да можем да се свържем с Вас.
 

 

 

Книги под печат
 

 

 
 

   
   
   
   
   
   

©2019 Издателство на БАН "Проф. Марин Дринов". Всички права запазени.