EN ISO 9001:2008 | EN ISO 14001:2004 | BS OHSAS 18001:2007 | ПОЛИТИКА НА ИНТЕГРИРАНАТА СИСТЕМА ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ОКОЛНАТА СРЕДА И ЗДРАВЕТО И БЕЗОПАСНОСТТА ПРИ РАБОТА поръчки 0
 
  Книга
Автор
 
 Направления
 
 LAP Направления
 

Направления Биоразнообразие, биоресурси и екология | Физиология на растенията

Споделете в Facebook
Картофи - Откриване, проучване, отглеждане, семепроизводство
Издадена
06.07.2011 г.
  първо издание
Формат 70X100/16
 
Страници
430  

Твърда корица 
   
ISBN 978-954-322-411-1
Цена 13.90 лв.


В първата част на монографията се проследяват проучванията за картофите от откриването им до наши дни. Обсъждат се спорни въпроси, свързани с възниква­нето и еволюцията на картофите, произхода на европей­ските дългодневни сортове, храненето на растението и връзката му със сорта и екологията. Приложен е снимков материал, онагле­дяващ физиологичните смущения по растенията, болестите, вредителите и преносителите на вирусите по картофите. Предлагат се подбрани лабора­торни и полски методи за оценка на биологичните и стопанските качества на картофите. Във втората част се разглеждат екологичните условия в планините на България и връзката им с преносителите на вирусни инфекции по расте­нията – листните въшки. Представена е химическа и физическа оценка на почвите, ползвани в направените проучвания. Посочени са и подходящи сортове и подобрени технологии за производство на безвирусни посадъчни клубени.
 

Книги с подобно съдържание

Твърда корица  16.00 лв.
DOI: 10.7546/9789543225026
Твърда корица  4.00 лв.
 
 
Мнения
     

 
Вашето мнение
автор:
имейл:*
текст:
  това съобщение не е спам (задължително)
  *Полето не е задължително, но е необходимо, за да можем да се свържем с Вас.
 

 

 

Книги под печат
   

   
   
   
   
   
   

©2018 Издателство на БАН "Проф. Марин Дринов". Всички права запазени.