EN ISO 9001:2008 | EN ISO 14001:2004 | BS OHSAS 18001:2007 | ПОЛИТИКА НА ИНТЕГРИРАНАТА СИСТЕМА ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ОКОЛНАТА СРЕДА И ЗДРАВЕТО И БЕЗОПАСНОСТТА ПРИ РАБОТА поръчки 0
 
  Книга
Автор
 
 Направления
 
 LAP Направления
 

Направления Информационни и комуникационни науки и технологии | Механика

Споделете в Facebook
ТЕОРИЯ НА ХАОСА
Издадена
..2001 г.
  първо издание
Формат
 
Страници
 

Мека корица
   
ISBN 954-430-725-7
Цена 16.00 лв.


Поне три са великите научни постижения на ХХ век: теорията на относителността, квантовата механика и теорията на хаоса. Детерминистичният хаос е поведение на нелинейни системи във времето, което прилича на случайно, но не е такова по природа, защото се управлява от точни детерминистични закони, изразени с уравнения. Развита 300 години след Нютон, когато класическата механика изглежда вече като напълно изградена наука, теорията на хаоса е съществено стимулирана от изчислителните и графичните възможности на съвременната компютърна техника. За разлика от първите две постижения, теорията на хаоса остава в рамките на класическата механика, но е с впечатляващо широк спектър от реални и потенциални приложения в различни области: физика, геофизика, химия, инженерство, биология, медицина, екология и дори икономика. В част I на книгата е направено системно изложение на теорията на хаоса, илюстрирано с много фигури и математически примери. В самостоятелен раздел са дадени много допълнителни сведения по важни проблеми. Тук авторът е включил и свои научни резултати. В част II са представени приложения на теорията на хаоса в посочените по-горе области. Световната литература по хаос е много богата, но тази книга е първата на български език. Тя води началото си от лекциите по теория на хаоса, които авторът чете във Физическия факултет на Софийския университет, и може да се разглежда като учебник в монографичен стил или обратното. Изложението в цялата книга е достъпно за студенти и специалисти, които се интересуват от това що е хаос в съвременния научен смисъл и къде се среща той. Предназначението е да стимулира изследователски интерес към проблемите на тази нова научна област. Представеното второ издание е значително обновено в сравнение с първото.
 

Книги с подобно съдържание

Мека корица 9.00 лв.
Мека корица 4.50 лв.
 
 
Мнения
     

 
Вашето мнение
автор:
имейл:*
текст:
  това съобщение не е спам (задължително)
  *Полето не е задължително, но е необходимо, за да можем да се свържем с Вас.
 

 

 

Книги под печат
 

 
 

   
   
   
   
   
   

©2019 Издателство на БАН "Проф. Марин Дринов". Всички права запазени.