EN ISO 9001:2008 | EN ISO 14001:2004 | BS OHSAS 18001:2007 | ПОЛИТИКА НА ИНТЕГРИРАНАТА СИСТЕМА ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ОКОЛНАТА СРЕДА И ЗДРАВЕТО И БЕЗОПАСНОСТТА ПРИ РАБОТА поръчки 0
 
  Книга
Автор
 
 Направления
 
 LAP Направления
 

Направления Културно-историческо наследство и национална идентичност | История

Споделете в Facebook
СОФРОНИЙ ВРАЧАНСКИ
Сборник изследвания
Издадена
..2004 г.
  първо издание
Формат
 
Страници
 

Мека корица
   
ISBN 954-430-834-2
Цена 10.00 лв.


Сборникът включва литературно исторически и исторически изследвания на изтъкнати специалисти, които разкриват нови страни от книжовната и обществената дейност на епископ Софроний Врачански - един от големите представители на Българското възраждане. Поставен е акцент върху просветителската мисия на книжовника, изтъкната е изключителната му заслуга за религиозно-нравственото възпитание и извисяване на българското общество. Разгледани са нови страни на преводите му в двата Видински сборника, социалната функция на "Неделника", въпроси за приемствеността на идеите, за литературната и устната традиция в творчеството на Софроний. Значително внимание е отделено на "Житие и страдания грешнаго Софрония" - обосновани са различни гледни точки за жанра на творбата и за отношението към старобългарската литература, разгледани са особености на образната система и приносът в развитието на новобългарския книжовен език. В сборника са засегнати и текстологични въпроси, публикувани са нови текстове от и за Софроний Врачански. Включени са проучвания за рода Богориди. Трудът е предназначен за широк кръг специалисти в хуманитарните дисциплини, за студенти, учители и ценители на българската възрожденска култура.
 

Книги с подобно съдържание

Твърда корица  15.50 лв.
Мека корица 2.90 лв.
 
 
Мнения
     

 
Вашето мнение
автор:
имейл:*
текст:
  това съобщение не е спам (задължително)
  *Полето не е задължително, но е необходимо, за да можем да се свържем с Вас.
 

 

 

Книги под печат
   

   
   
   
   
   
   

©2018 Академично издателство "Проф. Марин Дринов". Всички права запазени.