EN ISO 9001:2008 | EN ISO 14001:2004 | BS OHSAS 18001:2007 | ПОЛИТИКА НА ИНТЕГРИРАНАТА СИСТЕМА ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ОКОЛНАТА СРЕДА И ЗДРАВЕТО И БЕЗОПАСНОСТТА ПРИ РАБОТА поръчки 0
 
  Книга
Автор
 
 Направления
 
 LAP Направления
 

Направления Биомедицина и качество на живот | Молекулярна биология и биохимия

Споделете в Facebook
ДНК поправка
Издадена
21.09.2011 г.
  първо издание
Формат 60X90/16
 
Страници
320  

Твърда корица 
   
ISBN 978-954-322-457-9
Цена 14.00 лв.


Поправката на ДНК е ключов процес в молекулярната биология на клетката, наред с процесите на репликация, транскрипция и транслация. Изучаването на механизмите на този процес и на ролята му на клетъчно, организмово и популационно ниво има както фундаментално значение за медико-биологичната наука, така и практическа стойност за здравеопазването и разбиранията ни за еволюцията. Настоящата монография е първата в страната на тази тема и е една от малкото в световната научна литература. Тя е написана с висок научен професионализъм, но в същото време е четивна. Поради това, книгата ще бъде полезна както за специалисти в областта на медицината, молекулярната и клетъчната биология, генетиката и еволюционната теория, така и за студенти по медицина, биология и химия и за всички интересуващи се от тези проблеми.
 

Книги с подобно съдържание

Твърда корица  18.00 лв.
 
 
Мнения
     

 
Вашето мнение
автор:
имейл:*
текст:
  това съобщение не е спам (задължително)
  *Полето не е задължително, но е необходимо, за да можем да се свържем с Вас.
 

 

 

Книги под печат
   

   
   
   
   
   
   

©2018 Издателство на БАН "Проф. Марин Дринов". Всички права запазени.