EN ISO 9001:2008 | EN ISO 14001:2004 | BS OHSAS 18001:2007 | ПОЛИТИКА НА ИНТЕГРИРАНАТА СИСТЕМА ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ОКОЛНАТА СРЕДА И ЗДРАВЕТО И БЕЗОПАСНОСТТА ПРИ РАБОТА поръчки 0
 
  Книга
Автор
 
 Направления
 
 LAP Направления
 

Направления Културно-историческо наследство и национална идентичност | Фолклористика

Споделете в Facebook
МИТОЛОГИЯ, ФОЛКЛОР, ЛИТЕРАТУРА Втора част
Издадена
..2003 г.
  първо издание
Формат
 
Страници
 

Мека корица
   
ISBN 954-430-835-0
Цена 6.00 лв.


Статиите в този сборник (както и в неговата първа част) са обединени около една обща идея и, разбира се, методология. Това е парадигмата митология - фолклор - литература. Този тип изследване позволява едновременно разгръщане на проблематиката и в синхрония, и в диахрония; основната му предпоставка е, че зад всяка конструкция могат да се открият по-стари, отвеждащи към хипотетичен отминал момент. Така явленията могат да бъдат обяснявани по-задълбочено - в социокултурен план. Разбирането-обяснение, което е основна цел на изследването, преминава и през проблематиката на текста и кода и по-точно запазването на първия и загубването на втория. В крайна сметка реализирането на програмата по отношение на конкретните аспекти от митологията, фолклора и литературата спомогна за фиксирането на определени методи, изследователски алгоритми, които правят резултатите повторяеми, но са и продуктивни схеми за анализ на културата, разкривайки повторяемосттa. Статиите са своеобразни модели, показващи определен начин за интерпретиране на различни факти - литературни и фолклорни.
 

Книги с подобно съдържание

Твърда корица  50.00 лв.
Мека корица 7.00 лв.
 
 
Мнения
     

 
Вашето мнение
автор:
имейл:*
текст:
  това съобщение не е спам (задължително)
  *Полето не е задължително, но е необходимо, за да можем да се свържем с Вас.
 

 

 

Книги под печат
   

   
   
   
   
   
   

©2018 Издателство на БАН "Проф. Марин Дринов". Всички права запазени.