EN ISO 9001:2008 | EN ISO 14001:2004 | BS OHSAS 18001:2007 | ПОЛИТИКА НА ИНТЕГРИРАНАТА СИСТЕМА ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ОКОЛНАТА СРЕДА И ЗДРАВЕТО И БЕЗОПАСНОСТТА ПРИ РАБОТА поръчки 0
 
  Книга
Автор
 
 Направления
 
 LAP Направления
 

Направления Човек и общество | Философия

Споделете в Facebook
Религията и човешката същност
Класически идеи
Издадена
14.10.2011 г.
  първо
Формат 60X84/16
 
Страници
366  

Мека корица
   
ISBN 978-954-322-339-8
Цена 5.00 лв.


В монографията е реконструиран този културно-теоретичен облик на понятието „религия“, който се формира от ключови фигури на философи и теолози, приемащи „човека“, „човешката същност“, „човешката природа“ като концептуално ядро на своя подход към нея. В тази концептуално-хронологична верига (от последната четвърт на XVIII до последната четвърт на XX в.) са включени различни културно-философски направления: т.нар. спекулативна философия – трансценденталният идеализъм (И. Кант), „обективният“ идеализъм (Г. В. Ф. Хегел); романтизмът – „сантименталната теология“ на Ф. Шлайермахер; философската антропология на Л. Фойербах; историческият материализъм на К. Маркс; „разбиращата“ социология на М. Вебер; философско-историческата интерпретация на А. Тойнби; психоаналитичният подход на З. Фройд и еволюцията му у Е. Фром; екзистенциалисткият тип „теология без Бог“ на П. Тилих. В контекста на тези фигури и методи са разгледани в сравнителен план и подходите на редица други философи на религията, религиозни философи и философстващи върху религията хуманитаристи като: Ф. Ницше, С. Киркегор, А. Бергсон, Ж.-Ж. Русо, М. Бубер, Г. Зимел, Н. Бердяев, П. Бъргър и др. Така понятието „религия” се осмисля и обвързва с понятието и разбирането за човешката природа, за същността на човека като методологична матрица, като оптика към подбран историко-философски материал и на тази основа се предлага типология на съответни познавателни модели.
 

Книги с подобно съдържание

Мека корица 3.20 лв.
Мека корица 3.50 лв.
 
 
Мнения
     

 
Вашето мнение
автор:
имейл:*
текст:
  това съобщение не е спам (задължително)
  *Полето не е задължително, но е необходимо, за да можем да се свържем с Вас.
 

 

 

Книги под печат
 

 

 
 

   
   
   
   
   
   

©2019 Издателство на БАН "Проф. Марин Дринов". Всички права запазени.