EN ISO 9001:2008 | EN ISO 14001:2004 | BS OHSAS 18001:2007 | ПОЛИТИКА НА ИНТЕГРИРАНАТА СИСТЕМА ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ОКОЛНАТА СРЕДА И ЗДРАВЕТО И БЕЗОПАСНОСТТА ПРИ РАБОТА поръчки 0
 
  Книга
Автор
 
 Направления
 
 LAP Направления
 

Направления Културно-историческо наследство и национална идентичност | Фолклористика

Споделете в Facebook
Марко Цепенков Фолклорно наследство Том 6
Издадена
25.10.2011 г.
  първо издание
Формат 70X100/16
 
Страници
212  

Твърда корица 
   
ISBN 978-954-322-296-4
Цена 11.20 лв.


Това е последният том от поредицата, с която се представя фолклорното наследство на Марко Цепенков. Частите му са три: етнографски материали, лични творби, писма и документи. Най-обемна и най-значима от научна гледна точка е първата част, в която са включени предимно технологични сведения за занаятчийските сдружения (еснафите) в гр. Прилеп. Основен акцент в описанията на еснафите е техният инструментариум. В оригиналния текст описанията на инструментите са илюстрирани със зарисовки, които са сравнително сполучливи и са направени от самия автор с мастило. Визуалните образи на описаните инструменти са включени и в тома, но за по-качественото им представяне са копирани с туш. В направените от М. Цепенков описания на еснафите в Прилеп има и някои негови наблюдения с оценъчен характер, които смятам за важни. Например във връзка с „напредока на прилепските еснафи и омаломощието им“ авторът пише: „Докато немаше у нас машини за шев и други, всичките еснафи се множеха, напредваха и цъвтеха... Но като се внесоха у нас разни машини и като почнаха немски стоки да ни се внисат, при всичко що беха калпави, но нали по-евтини, ни конкурираха нашите стоки и от ден на ден не опропастиха, и туку речи, всичките еснафи се уничтожиха с изклучение на неколку еснафи“. Описанията на повечето еснафски сдружения, на съответния им инструментариум и до известна степен на техните продукти са същевременно и източник на информация както за битовата култура на населението в Прилеп по принцип, така и за облеклото на това население в частност. Личното творчество на М. Цепенков е представено от една „историческа пиеса“ със заглавие „Църне войвода“, от един очерк за живота и дейността на „Войвода Стефо Николов Скендер“ и от няколко поетични работи, написани в стила на народната песен. Авторските изяви на М. Цепенков са по същество любителски и имат само документална стойност. Представените в тома материали се съпровождат със справочен апарат, включващ бележки на М. Цепенков, бележки на редакцията, показалец на личните имена, показалец на географските имена, показалец на празниците, съкращения на използваните източници, резюме на руски и английски език. В края на текста има приложение със снимки на М. Цепенков и на някои негови съратници, както и на места, свързани с живота и дейността му.
 

Книги с подобно съдържание

Твърда корица  10.00 лв.
Твърда корица  20.00 лв.
 
 
Мнения
     

 
Вашето мнение
автор:
имейл:*
текст:
  това съобщение не е спам (задължително)
  *Полето не е задължително, но е необходимо, за да можем да се свържем с Вас.
 

 

 

Книги под печат
   

   
   
   
   
   
   

©2018 Издателство на БАН "Проф. Марин Дринов". Всички права запазени.