EN ISO 9001:2008 | EN ISO 14001:2004 | BS OHSAS 18001:2007 | ПОЛИТИКА НА ИНТЕГРИРАНАТА СИСТЕМА ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ОКОЛНАТА СРЕДА И ЗДРАВЕТО И БЕЗОПАСНОСТТА ПРИ РАБОТА поръчки 0
 
  Книга
Автор
 
 Направления
 
 LAP Направления
 

Направления Човек и общество | Демография

Споделете в Facebook
Различия по пол в равнищата на икономическа активност в България
Издадена
01.11.2011 г.
  първо издание
Формат 60X84/16
 
Страници
212  

Мека корица
   
ISBN 978-954-322-406-7
Цена 5.00 лв.


В настоящото изследване се изучава диференциацията по пол при процесите на икономическа активност и заетост на населението през последните няколко десетилетия. Разглеждат се същността и мястото на връзката между признаците икономическа активност и пол в използваната методологическа схема за изследване на работната сила. Анализират се дългосрочните изменения на различията по пол в равнищата на икономическа активност в развитите европейски страни и се определят особеностите на страните от Източна Европа, в т.ч. и в България, по отношение на равнищата на икономическа активност сред мъжете и жените. Изследват се различията по пол в равнищата на икономическа активност и в равнищата на заетост в нашата страна през периода 1985–2001 г. в категориите на пет демографски и социални признака (възраст, семейно положение, етническа група, равнище на образование и местоживеене). Направен е сравнителен анализ на различията по пол между коефициентите на икономическа активност и на заетост в България през посочения период. Избраните за изследване социално-демографски признаци са ранжирани според силата на диференциращото им въздействие върху различията по пол при коефициентите на активност и заетост. В изследването са използвани данни от трите преброявания на населението у нас през периода 1985–2001 г. и от анкетата на НСИ „Заетост и безработица“ за различни години в рамките на периода 1993–2007 г. За международните сравнения на показателите е използвана информация от Евростат на основата на общата за страните от ЕО анкета върху работната сила, както и от публикациите на Международната организация по труда през разглеждания период. Монографията е предназначена за специалисти и изследователи, за компетентните държавни органи на национално и регионално равнище, за институции, експерти и НПО, за преподаватели и студенти, както и за всеки читател, който се интересува от проблемите на работната сила в съвременния период.
 

Книги с подобно съдържание

Мека корица 2.00 лв.
Твърда корица  6.00 лв.
 
 
Мнения
     

 
Вашето мнение
автор:
имейл:*
текст:
  това съобщение не е спам (задължително)
  *Полето не е задължително, но е необходимо, за да можем да се свържем с Вас.
 

 

 

Книги под печат
 

 
 

   
   
   
   
   
   

©2019 Издателство на БАН "Проф. Марин Дринов". Всички права запазени.