EN ISO 9001:2008 | EN ISO 14001:2004 | BS OHSAS 18001:2007 | ПОЛИТИКА НА ИНТЕГРИРАНАТА СИСТЕМА ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ОКОЛНАТА СРЕДА И ЗДРАВЕТО И БЕЗОПАСНОСТТА ПРИ РАБОТА поръчки 0
 
  Книга
Автор
 
 Направления
 
 LAP Направления
 

Направления Човек и общество | Демография

Споделете в Facebook
В огледалото на различието: здравен статус и достъп на ромите до здравеопазването

Abstract
Издадена
02.11.2011 г.
  първо издание
Формат 60X84/16
  60 х 84/16 mm
Страници
340  

Мека корица
   
ISBN 978-954-322-437-1
Цена 6.00 лв.

Е-книга
 
Цена 6 USD или левовата равностойност


В книгата са представени резултатите от международното сравнително изследване на здравния статус и достъпа на ромите до здравеопазване, проведено в България, Гърция, Испания, Португалия, Румъния, Словакия и Чехия през 2008–2009 г. То е инициирано от Фондация „Секретариат на хитаните в Испания“ и е финансирано от Европейската комисия, Програма „Обществено здраве“. Изследвано е влиянието на различни фактори върху здравния статус на ромите: характеристиките на здравната система в България в сравнение с тези в другите шест страни, обхванатостта на ромите от системата за здравно осигуряване, взаимодействията им с лекарите и медицинските служители, социално-икономическия и образователния им статус, пространствената сегрегация, жилищните условия, културните и семейните модели. Използвани са данни и от други социологически изследвания на ромското здраве (1992–2009), които разкриват тенденциите и нерешените проблеми на достъпа до здравеопазване в посткомунистическия период в България. Навсякъде, където е имало информация за цялото българско население, данните от изследването на здравния статус на ромите са представени в сравнителен план. Подготвени са препоръки за социални политики и действия за подобряване на качеството на медицинските услуги и на достъпа до здравеопазване. Книгата би провокирала професионалния интерес на социолози, лекари и медицински работници, политици, администратори на национално и регионално равнище, неправителствени организации и студенти.
 

Книги с подобно съдържание

Твърда корица  6.00 лв.
Твърда корица  8.50 лв.
 
 
Мнения
     

 
Вашето мнение
автор:
имейл:*
текст:
  това съобщение не е спам (задължително)
  *Полето не е задължително, но е необходимо, за да можем да се свържем с Вас.
 

 

 

Книги под печат
 

 
 

   
   
   
   
   
   

©2019 Издателство на БАН "Проф. Марин Дринов". Всички права запазени.