EN ISO 9001:2008 | EN ISO 14001:2004 | BS OHSAS 18001:2007 | ПОЛИТИКА НА ИНТЕГРИРАНАТА СИСТЕМА ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ОКОЛНАТА СРЕДА И ЗДРАВЕТО И БЕЗОПАСНОСТТА ПРИ РАБОТА поръчки 0
 
  Книга
Автор
 
 Направления
 
 LAP Направления
 

Направления Нанонауки, нови материали и технологии | Физикохимия

Споделете в Facebook
Академик Ростислав Каишев
Поредица
Издадена
15.12.2011 г.
  първо издание
Формат 60Xх84/16
 
Страници
292  

Твърда корица 
   
ISBN 978-954-322-472-2
Цена 3.00 лв.

Е-книга
 
Цена 6 USD или левовата равностойност


Книгата е съставена от проф. дхн Александър Милчев и проф. дхн Стоян Стоянов от Института по Физикохимия на БАН и се състои от три части. Първата част съдържа спомените на акад. Р. Каишев – основоположник (заедно с проф. И. Н. Странски) на съвременната физикохимия в България и създател на българска школа в областта на кристалния растеж, която днес се радва на световно признание и авторитет. Това е разказ на акад. Каишев, записан от А.Милчев и С.Стоянов през периода октомври 2001 – април 2002 г. След обработка на автентичния магнетофонен запис текстът е окончателно редактиран и допълнен от акад. Каишев през септември 2002 г. Спомените на акад. Р. Каишев се отнасят главно до периода 1908–1960 г. Описани са и контактите на акад. Каишев с видни чуждестранни учени, между които професорите Франц Симон и Макс Фолмер (Германия), академиците А. Н. Фрумкин и Я. Б. Зелдович (Русия) и др. Втората част съдържа кратки спомени за акад. Каишев от 12 негови близки ученици и сътрудници: акад. Г. Близнаков, акад. П. Бончев, акад. И. Гуцов, проф. Д. Ексерова, проф. А. Милчев, проф. Б. Мутафчиев, проф. Х. Нанев, проф. Д. Ненов, проф. Д. Платиканов, доц. В. Платиканова, проф. С. Стоянов и проф. А. А.Чернов. В настоящето второ издание тази част е допълнена със спомените на доцент Анастасия Каишева, дъщеря на акад. Р. Каишев и на още четирима от неговите ученици и сътрудници: акад. Александър Попов, заместник председател на БАН, проф. Борислав Тошев, ръководител на Катедрата по физикохимия в СУ „Св. Климент Охридски“, проф. Георги Стайков от Изследователския Център в гр. Юлих, Германия и проф. Апостолос Гиттис, преподавател по обща физика в Университета в Бауи, САЩ. Третата част съдържа някои материали, подбрани от съставителите, за да дадат представа за духа в Института по Физикохимия при БАН, извън сферата на чистата наука. Целта на тази част е да покаже, че хората, занимаващи се с наука, са обикновени хора, които извън научните си занимания умеят да се шегуват и забавляват. Книгата е богато илюстрирана с фотографии от личния архив на акад. Ростислав Каишев.
 

Книги с подобно съдържание

Твърда корица  7.50 лв.
Мека корица 16.00 лв.
 
 
Мнения
     

 
Вашето мнение
автор:
имейл:*
текст:
  това съобщение не е спам (задължително)
  *Полето не е задължително, но е необходимо, за да можем да се свържем с Вас.
 

 

 

Книги под печат
 
Планининте в България

В книгата се разглеждат последователно ...


 

 
 

   
   
   
   
   
   

©2018 Издателство на БАН "Проф. Марин Дринов". Всички права запазени.