EN ISO 9001:2008 | EN ISO 14001:2004 | BS OHSAS 18001:2007 | ПОЛИТИКА НА ИНТЕГРИРАНАТА СИСТЕМА ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ОКОЛНАТА СРЕДА И ЗДРАВЕТО И БЕЗОПАСНОСТТА ПРИ РАБОТА поръчки 0
 
  Книга
Автор
 
 Направления
 
 LAP Направления
 

Направления Човек и общество | Психология

Споделете в Facebook
Справяне със стреса и депресия
Издадена
..2006 г.
  първо издание
Формат 60X84
 
Страници
140  

Мека корица
   
ISBN 978-954-322-043-4
Цена 3.50 лв.


В последните десетилетия въпросът как хората се справят със стресови ситуации става все по-актуален. Възможността човек да се обърне за помощ или съвет към други хора при решаването на личен проблем улеснява справянето със стреса или директно повишава субективното благополучие. Настоящата монография се посвещава на начините, които човек използва, за да преодолее или смекчи влиянието на стресовите събития. Подчертава се ролята на генерализираните възгледи за контрол при по-ефективното решаване на проблеми и психичното благополучие. Застъпват се механизмите на действие на социалната подкрепа. Директните ефекти от позитивното влияние на връзките на личността с други хора и особено възприетата емоционална подкрепа и удовлетвореността от получената помощ се оказват полезни при ограничаване развитието на депресивни симптоми. Социалната подкрепа може да буферира последствията от стресовите събития и индиректно, чрез повишаване активното справяне с тях и намаляване употребата на неефективни стилове за справяне. Отделя се особено място на влиянието на депресията за повишаване използването на неадаптивни стилове за справяне със стресови ситуации. Поради важността на социалната подкрепа като фактор, подпомагащ възстановяването от депресивното състояние, се разглеждат и някои въпроси, отнасящи се до търсене и получаване на социална подкрепа от лица с различна степен на изразеност на депресивна симптоматика.
 

Книги с подобно съдържание

Мека корица 4.00 лв.
Мека корица 2.50 лв.
 
 
Мнения
     

 
Вашето мнение
автор:
имейл:*
текст:
  това съобщение не е спам (задължително)
  *Полето не е задължително, но е необходимо, за да можем да се свържем с Вас.
 

 

 

Книги под печат
 

 
Истината е кладенец...

СЪДЪРЖАНИЕ
УВОД / 5
...


 
 

   
   
   
   
   
   

©2018 Академично издателство "Проф. Марин Дринов". Всички права запазени.