EN ISO 9001:2008 | EN ISO 14001:2004 | BS OHSAS 18001:2007 | ПОЛИТИКА НА ИНТЕГРИРАНАТА СИСТЕМА ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ОКОЛНАТА СРЕДА И ЗДРАВЕТО И БЕЗОПАСНОСТТА ПРИ РАБОТА поръчки 0
 
  Книга
Автор
 
 Направления
 
 LAP Направления
 

Направления Информационни и комуникационни науки и технологии | Информатика

Споделете в Facebook
Обобщеномрежови модели на интелигентни среди за обучение
Издадена
12.01.2012 г.
  първо издание
Формат 70X100/16
 
Страници
234  

Твърда корица 
   
ISBN 978-954-322-481-4
Цена 18.00 лв.

Е-книга
 
Цена 6 USD или левовата равностойност


В монографията се описват процесите на функциониране и резултатите от работата на различни интелигентни обучаващи среди и отделни техни модули чрез единен математически апарат. За такъв е избран апаратът на обобщените мрежи. Поставените задачите са: изследване на основните характеристики и архитектури на съвременните информационни системи и системи за управление на бази от данни; създаване на обобщеномрежови модели на процесите на функциониране на бази от данни и знания, обобщаващи основните изисквания към интелигентните бази от данни; моделиране на инструментални средства, които съвместно формират интегрирани и адаптивни информационни и обучаващи среди. Тази книга е полезна за специалисти в теорията и практиката на релационните бази от данни и в интелигентните среди за обучение, както и за студенти от бакалавърски и магистърски програми по съответните специалности.
 

Книги с подобно съдържание

Мека корица 17.00 лв.
Мека корица 16.00 лв.
 
 
Мнения
     

 
Вашето мнение
автор:
имейл:*
текст:
  това съобщение не е спам (задължително)
  *Полето не е задължително, но е необходимо, за да можем да се свържем с Вас.
 

 

 

Книги под печат
   

   
   
   
   
   
   

©2018 Издателство на БАН "Проф. Марин Дринов". Всички права запазени.