EN ISO 9001:2008 | EN ISO 14001:2004 | BS OHSAS 18001:2007 | ПОЛИТИКА НА ИНТЕГРИРАНАТА СИСТЕМА ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ОКОЛНАТА СРЕДА И ЗДРАВЕТО И БЕЗОПАСНОСТТА ПРИ РАБОТА поръчки 0
 
  Книга
Автор
 
 Направления
 
 LAP Направления
 

Направления Биоразнообразие, биоресурси и екология | Екосистемни изследвания

Споделете в Facebook
Фауна на България, том 30, част ІІІ
Издадена
31.01.2012 г.
  първо издание
Формат 70X100/16
 
Страници
410  

Твърда корица 
   
ISBN 978-954-322-470-8
Цена 13.40 лв.


Разредът Passeriformes е най-богатият на видове и включва повече от половината птици на света, заселващи всички местообитания по Земното кълбо. Съставляват най-големият брой видове от орнитофауната. Това са най-често срещаните птици както по брой видове, така и по численост на индивидите. Те са и най-лесни за наблюдение. Поради това и интересът към тях е най-голям. След излизането на първите два тома за птиците през 1990 и 1997 г. напълно естествено е томът с видовете от разред Врабчоподобни да се очаква с голям интерес както от специалистите, така и от многобройните любители. В излезлите досега два тома за птиците (т. 20 и 26) от многотомната поредица „Фауна на България“ систематичното подреждане на таксоните във всички рангове бе извършено по H o w a r d, M o o r e (1980). През последните години се утвърди системата, предложена от V o o u s (1977a). Интензивните изследвания с метода на ДНК хибридизацията хвърлиха нова светлина върху родствените връзки между отделните таксони (групи) както в рамките на разреда, така и в отделните семейства. Това наложи редица размествания и прегрупирания, както и промяна в ранговете на отделни таксони. Редица подвидове бяха издигнати на ниво вид. В този том е прието подреждането по V o o u s (1977a), като в някои случаи са направени корекции съобразно общоприетите и вече утвърдени нови промени в ранговете на отделните таксони. Тук се предлагат подвидовото подразделение на отделните видове и разпространението им в рамките на ареала на вида, възприети в многотомната монография Handbook of the birds of Europe, the Middle East and North Africa, Vol. 5-9, Oxford University Press. По отношение на българските имена са следвани препоръките на Българския национален комитет по редките видове птици (BUNARCO, 2009).
 

Книги с подобно съдържание

Твърда корица  8.00 лв.
Мека корица 7.00 лв.
 
 
Мнения
     

 
Вашето мнение
автор:
имейл:*
текст:
  това съобщение не е спам (задължително)
  *Полето не е задължително, но е необходимо, за да можем да се свържем с Вас.
 

 

 

Книги под печат
 
Планининте в България

В книгата се разглеждат последователно ...


 
 

   
   
   
   
   
   

©2018 Издателство на БАН "Проф. Марин Дринов". Всички права запазени.