EN ISO 9001:2008 | EN ISO 14001:2004 | BS OHSAS 18001:2007 | ПОЛИТИКА НА ИНТЕГРИРАНАТА СИСТЕМА ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ОКОЛНАТА СРЕДА И ЗДРАВЕТО И БЕЗОПАСНОСТТА ПРИ РАБОТА поръчки 0
 
  Книга
Автор
 
 Направления
 
 LAP Направления
 

Направления Човек и общество | Икономика

Споделете в Facebook
Социалната политика на съвременна Германия възможности за приложение в България
Издадена
..2007 г.
  първо издание
Формат 60X84
 
Страници
156  

Мека корица
   
ISBN 978-954-322-179-0
Цена 4.50 лв.


В книгата е разработен и приложен нов методологически подход за обогатяване на научнотеоретичните знания относно опита на социалната политика във високоразвитите европейски държави, в частност в Германия, и възможностите за неговото приложение в България. Осъществени са сравнителни характеристики и обзори на основни положения и състояния в социалната политика на макро- и микро ниво в Германия и България. Направени са експертни оценки върху базата на най-нови статистически данни и социологически изследвания с приложно значение. Върху нови основи е разгледана законодателната база за развитие на социалната политика в синхрон с европейските изисквания и постановки. Разкрити са специфичните закономерности и тенденции в Германия в социалната сфера, както и възможностите за приложение на отделни техни страни в България в процеса на присъединяването към ЕС. Систематизирани и разработени са теоретични подходи и собствени виждания на авторката относно основни и особено актуални за страната ни проблеми по отношение на семейната социална политика.
 

Книги с подобно съдържание

Мека корица 1.00 лв.
Мека корица 12.00 лв.
 
 
Мнения
     

 
Вашето мнение
автор:
имейл:*
текст:
  това съобщение не е спам (задължително)
  *Полето не е задължително, но е необходимо, за да можем да се свържем с Вас.
 

 

 

Книги под печат
 

 

 
 

   
   
   
   
   
   

©2019 Издателство на БАН "Проф. Марин Дринов". Всички права запазени.