EN ISO 9001:2008 | EN ISO 14001:2004 | BS OHSAS 18001:2007 | ПОЛИТИКА НА ИНТЕГРИРАНАТА СИСТЕМА ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ОКОЛНАТА СРЕДА И ЗДРАВЕТО И БЕЗОПАСНОСТТА ПРИ РАБОТА поръчки 0
 
  Книга
Автор
 
 Направления
 
 LAP Направления
 

Направления Човек и общество | Икономика

Споделете в Facebook
Иновативност на националната икономика
Издадена
15.04.2013 г.
  първо издание
Формат 167X237
 
Страници
434  

Твърда корица 
   
ISBN 978-954-322-562-0
Цена 15.00 лв.

DOI: 10.7546/9789543225620

Трудът е посветен на проблема за ускоряване на обновяването на националната икономика и определяне на насоките и приоритетите за обществено въздействие за решаването му. Във връзка с това е представена концепция за повишаване на инова-тивността на икономиката, разработена в рамките на еволюционната и институционал-ната икономическа теория, както и методология за нейното практическо приложение. За целите на прилагането на концепцията е разработен и апробиран инструментариум за наблюдение и анализ на иновативността на бизнеса чрез наблюдение на 371 фирми.Книгата е предназначена за експерти в областта на иновационната стратегия и политика, работещи за държавното управление, за бизнеса у нас и в чужбина, за не-търговските организации, функциониращи като центрове за трансфер на технологии. Конкретните резултати могат да послужат на национални и европейски институции при определяне на приоритетите за финансиране на научните изследвания в страната. Раз-работеният инструментариум за наблюдение, анализ и оценка на иновативността може да бъде използван от държавни и недържавни организации, провеждащи такива наблю-дения. Научните резултати биха били полезни при определяне на нови теми за научни изследвания, както и за формирането на нови учебни програми и дисциплини във ВУЗ.
 

Книги с подобно съдържание

Мека корица 4.00 лв.
Мека корица 4.00 лв.
 
 
Мнения
     

 
Вашето мнение
автор:
имейл:*
текст:
  това съобщение не е спам (задължително)
  *Полето не е задължително, но е необходимо, за да можем да се свържем с Вас.
 

 

 

Книги под печат
 

 

 
 

   
   
   
   
   
   

©2019 Издателство на БАН "Проф. Марин Дринов". Всички права запазени.