EN ISO 9001:2008 | EN ISO 14001:2004 | BS OHSAS 18001:2007 | ПОЛИТИКА НА ИНТЕГРИРАНАТА СИСТЕМА ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ОКОЛНАТА СРЕДА И ЗДРАВЕТО И БЕЗОПАСНОСТТА ПРИ РАБОТА поръчки 0
 
  Книга
Автор
 
 Направления
 
 LAP Направления
 

Направления Човек и общество | Демография

Споделете в Facebook
Пътна карта за европейски изследвания по стареене на населението
Приоритети и предизвикателства за България
Издадена
03.07.2012 г.
 
Формат 60X84/16
 
Страници
280  

Твърда корица 
   
ISBN 978-954-322-510-1
Цена 6.00 лв.


Настоящото издание представя заключителния документ на проекта FUTURAGE (Пътна карта на изследванията по стареенето в Европа), изпълняван по Седма рамкова програма на Европейската комисия на Европейския съюз от консорциум на 24 страни, предимно европейски. България е представена с участието на БАН в лицето на Центъра за изследване на населението, понастоящем Институт за изследване на населението и човека, което е единственето научно звено в страната по проблемите на демографското развитие. Проектът отразява бързото и трайно застаряване на населението. Самото му наименование показва, че се отнася до изследвания на бъдещи проблеми на демографското стареене, а не само до описанието му като процес. Във връзка с това настоящата публикация включва изследвания на български учени и коментари върху приоритетните теми по стареенето у нас - понастоящем и в бъдещите изследвания. Тази публикация е и призив за още по-сериозно вглеждане в процесите на демографското остаряване на страната, активизиране на изследванията и трансформирането им в политики и действия за съхраняване и развитие на жизнения потенциал на норода ни, винаги устоявал на предизвикателствата в многовековното ни развитие
 

Книги с подобно съдържание

Твърда корица  8.50 лв.
Мека корица 3.50 лв.
 
 
Мнения
     

 
Вашето мнение
автор:
имейл:*
текст:
  това съобщение не е спам (задължително)
  *Полето не е задължително, но е необходимо, за да можем да се свържем с Вас.
 

 

 

Книги под печат
 

 
 

   
   
   
   
   
   

©2019 Издателство на БАН "Проф. Марин Дринов". Всички права запазени.