EN ISO 9001:2008 | EN ISO 14001:2004 | BS OHSAS 18001:2007 | ПОЛИТИКА НА ИНТЕГРИРАНАТА СИСТЕМА ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ОКОЛНАТА СРЕДА И ЗДРАВЕТО И БЕЗОПАСНОСТТА ПРИ РАБОТА поръчки 0
 
Книга
Автор
 
 Направления
 
 LAP Направления
 

Каталог онлайн книжарница
Книгата представлява въведение във физиката и техниката на ускорителите на ...
Мека корица 15.00 лв.
Редакционна колегия
Тодор Николов (главен редактор), Атанас Атанасов, Петя ...
Мека корица 10.00 лв.
Мека корица 7.00 лв.
Редакционна колегия
Тодор Николов (главен редактор), Атанас Атанасов, Петя ...
Мека корица 10.00 лв.
Мека корица 3.95 лв.
СЪДЪРЖАНИЕ
УВОД / 5
СЕМЕЙСТВО, ДЕТСТВО, ЮНОШЕСТВО / 8
...
Твърда корица  15.00 лв.
Редакционна колегия
Тодор Николов (главен редактор), Атанас Атанасов, Петя ...
Мека корица 10.00 лв.
Монографията изследва влиянието на новите идеи и на последвалите ги ...
Мека корица 18.00 лв.
Редакционна колегия
Тодор Николов (главен редактор), Атанас Атанасов, Петя ...
Мека корица 10.00 лв.
Монографията е ценен справочник за хирурзи, студенти и специализанти в ...
Твърда корица  35.00 лв.
   

©2018 Издателство на БАН "Проф. Марин Дринов". Всички права запазени.