EN ISO 9001:2008 | EN ISO 14001:2004 | BS OHSAS 18001:2007 | ПОЛИТИКА НА ИНТЕГРИРАНАТА СИСТЕМА ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ОКОЛНАТА СРЕДА И ЗДРАВЕТО И БЕЗОПАСНОСТТА ПРИ РАБОТА поръчки 0
 
Книга
Автор
 
 Направления
 
 LAP Направления
 

Каталог онлайн книжарница
Възложен от Министерския съвет на Република България, проектът „Мерки за ...
Мека корица 15.00 лв.
Мека корица 4.95 лв.
Твърда корица  15.00 лв.
Редакционна колегия
Тодор Николов (главен редактор), Атанас Атанасов, Петя ...
Мека корица 10.00 лв.
Мека корица 8.00 лв.
Мека корица 20.00 лв.
Мека корица 19.00 лв.
Книгата на китайския автор Хъ Фън е посветена на разработването, ...
Твърда корица  15.00 лв.
Възложен от Министерския съвет на Република България, проектът „Мерки за ...
Мека корица 15.00 лв.
Редакционна колегия
Тодор Николов (главен редактор), Атанас Атанасов, Петя ...
Мека корица 10.00 лв.
   

©2019 Издателство на БАН "Проф. Марин Дринов". Всички права запазени.