EN ISO 9001:2008 | EN ISO 14001:2004 | BS OHSAS 18001:2007 | ПОЛИТИКА НА ИНТЕГРИРАНАТА СИСТЕМА ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ОКОЛНАТА СРЕДА И ЗДРАВЕТО И БЕЗОПАСНОСТТА ПРИ РАБОТА поръчки 0
 
Книга
Автор
 
 Направления
 
 LAP Направления
 

Каталог онлайн книжарница
Мека корица 15.00 лв.
Трудът е опит да се анализира българската микротопонимия с оглед ...

Критиката на практическия разум е не само във формално отношение ...
Мека корица 12.00 лв.
В книгата се разглеждат последователно всичките 37 български планини, някои от ...
Мека корица 25.00 лв.
Мека корица 8.00 лв.
Мека корица 3.95 лв.
Мека корица 3.95 лв.
Книга І. Тълкувания върху Българското и Европейското средновековие „Седмокнижието“ включва ...
Твърда корица  25.00 лв.
Студиите в този сборник са отглас от 80-те и 90-те ...
Твърда корица  25.00 лв.
Мека корица 15.00 лв.
   

©2019 Издателство на БАН "Проф. Марин Дринов". Всички права запазени.