EN ISO 9001:2008 | EN ISO 14001:2004 | BS OHSAS 18001:2007 | ПОЛИТИКА НА ИНТЕГРИРАНАТА СИСТЕМА ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ОКОЛНАТА СРЕДА И ЗДРАВЕТО И БЕЗОПАСНОСТТА ПРИ РАБОТА поръчки 0
 
Книга
Автор
 
 Направления
 
 LAP Направления
 

Каталог онлайн книжарница
Измененията на климатите през отделните геоложки епохи от дългата история ...
Твърда корица  11.50 лв.
DOI: 10.7546/9789543223923
Настоящият том е посветен на хирургичните болести на отделителната и ...
Твърда корица  38.00 лв.
Предлаганата антология “Ницше в България” представя рецепцията в България на ...
Мека корица 6.50 лв.
В монографията се описват процесите на функциониране и резултатите от ...
Твърда корица  18.00 лв.

Това съчинение представя българската средновековна медицина (ІХ-ХІV в.) като част ...
Мека корица 6.50 лв.
Предлаганият втори том на труда „Сградостроителството в България“ разглежда строителството ...
Мека корица 4.00 лв.
DOI: 10.7546/9789543224609/2
В този сборник (корпус) са представени 11 студии, които касаят антични ...
Твърда корица  40.00 лв.
Книгата идва да запълни необходимостта от ясни термини за различните ...
Твърда корица  15.00 лв.
В монографията са представени диагностичните и терапевтичните дейности при третирането ...
Твърда корица  25.00 лв.
В предлаганата книга върху конкретни примери се разказва за интезивното ...
Твърда корица  9.00 лв.
“Първо венчило” е книга за традиционната българска сватба. Чрез семантичен ...
Мека корица 14.00 лв.
Твърда корица  21.00 лв.
This book is a comprehensive research wherein the multi-experimental and ...
Твърда корица  23.50 лв.
Студиите в този том, както и в първия, имат интердисциплинарен ...
Твърда корица  10.00 лв.
Разроените имена и йерархии на ангели и архангели са плод ...
Твърда корица  24.00 лв.
DOI: 10.7546/9789543225712
Настоящата книга е посветена на манастирите около София, образували в ...
Твърда корица  32.00 лв.
„Критика на чистия разум“ според самия Кант e трактат върху ...
Мека корица 15.00 лв.
   

©2019 Издателство на БАН "Проф. Марин Дринов". Всички права запазени.