EN ISO 9001:2008 | EN ISO 14001:2004 | BS OHSAS 18001:2007 | ПОЛИТИКА НА ИНТЕГРИРАНАТА СИСТЕМА ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ОКОЛНАТА СРЕДА И ЗДРАВЕТО И БЕЗОПАСНОСТТА ПРИ РАБОТА поръчки 0
 
Книга
Автор
 
 Направления
 
 LAP Направления
 

Каталог онлайн книжарница
Монографията изследва влиянието на новите идеи и на последвалите ги ...
Мека корица 18.00 лв.
Редакционна колегия
Тодор Николов (главен редактор), Атанас Атанасов, Петя ...
Мека корица 10.00 лв.
Монографията е ценен справочник за хирурзи, студенти и специализанти в ...
Твърда корица  35.00 лв.

ИЗИСКВАНИЯ КЪМ АВТОРИТЕ НА „СПИСАНИЕ НА БАН“
В „...
Мека корица 8.00 лв.
http://www.proceedings.bas.bg/
Мека корица 10.00 лв.
Мека корица 8.00 лв.
Настоящият труд е опит да се представят практически знания за ...
Мека корица 20.00 лв.
Мека корица 3.95 лв.
Мека корица 7.00 лв.

Българските празници и обичаи!
Народната обредност е прикрепена ...
Мека корица 12.00 лв.
   

©2018 Издателство на БАН "Проф. Марин Дринов". Всички права запазени.