EN ISO 9001:2008 | EN ISO 14001:2004 | BS OHSAS 18001:2007 | ПОЛИТИКА НА ИНТЕГРИРАНАТА СИСТЕМА ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ОКОЛНАТА СРЕДА И ЗДРАВЕТО И БЕЗОПАСНОСТТА ПРИ РАБОТА поръчки 0
 
Книга
Автор
 
 Направления
 
 LAP Направления
 

Каталог онлайн книжарница
Имало едно време един филм… Нарекли го „Българан е галант“...
Твърда корица  27.00 лв.

В изследването е разгледана „публичната дипломация“ като двустра¬нен ...
Твърда корица  14.00 лв.
Настоящият сборник от публични текстове на акад. Юхновски обхваща периода 2003...
Твърда корица  10.00 лв.

ТЕМИТЕ В БРОЯ:
Editorial
Евгени Головински - ...
Мека корица 3.95 лв.

Съставители:
проф. д.изк. Лозанка Пейчева
гл.ас. д-р ...
Твърда корица  15.00 лв.

Издателството на БАН „Проф. Марин Дринов“ стартира лятната си ...
Мека корица 32.00 лв.
Твърда корица  35.00 лв.

СЪДЪРЖАНИЕТО по рубрики на кн. 34/2017 г. от „БЪЛГАРИСТИКА“...
Мека корица 7.00 лв.

Сборникът съдържа 48 статии и студии на езиковеди от различни ...
Твърда корица  15.00 лв.
http://www.proceedings.bas.bg/
Мека корица 10.00 лв.
Мека корица 3.95 лв.

   

©2018 Академично издателство "Проф. Марин Дринов". Всички права запазени.