EN ISO 9001:2008 | EN ISO 14001:2004 | BS OHSAS 18001:2007 | ПОЛИТИКА НА ИНТЕГРИРАНАТА СИСТЕМА ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ОКОЛНАТА СРЕДА И ЗДРАВЕТО И БЕЗОПАСНОСТТА ПРИ РАБОТА поръчки 0
 
Книга
Автор
 
 Направления
 
 LAP Направления
 

Каталог онлайн книжарница
Редакционна колегия
Тодор Николов (главен редактор), Атанас Атанасов, Петя ...
Мека корица 10.00 лв.
Книгата представлява въведение във физиката и техниката на ускорителите на ...
Мека корица 15.00 лв.
Редакционна колегия
Тодор Николов (главен редактор), Атанас Атанасов, Петя ...
Мека корица 10.00 лв.
Мека корица 7.00 лв.
Мека корица 8.00 лв.
Редакционна колегия
Тодор Николов (главен редактор), Атанас Атанасов, Петя ...
Мека корица 10.00 лв.
Мека корица 3.95 лв.
СЪДЪРЖАНИЕ
УВОД / 5
СЕМЕЙСТВО, ДЕТСТВО, ЮНОШЕСТВО / 8
...
Твърда корица  15.00 лв.
Мека корица 3.95 лв.
Редакционна колегия
Тодор Николов (главен редактор), Атанас Атанасов, Петя ...
Мека корица 10.00 лв.
   

©2018 Издателство на БАН "Проф. Марин Дринов". Всички права запазени.