EN ISO 9001:2008 | EN ISO 14001:2004 | BS OHSAS 18001:2007 | ПОЛИТИКА НА ИНТЕГРИРАНАТА СИСТЕМА ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ОКОЛНАТА СРЕДА И ЗДРАВЕТО И БЕЗОПАСНОСТТА ПРИ РАБОТА поръчки 0
 
Книга
Автор
 
 Направления
 
 LAP Направления
 

Каталог онлайн книжарница

СЪДЪРЖАНИЕТО по рубрики на кн. 34/2017 г. от „БЪЛГАРИСТИКА“...
Мека корица 7.00 лв.

Сборникът съдържа 48 статии и студии на езиковеди от различни ...
Твърда корица  15.00 лв.
http://www.proceedings.bas.bg/
Мека корица 10.00 лв.
Мека корица 3.95 лв.

Мека корица 8.00 лв.
В настоящата книга моделирането на процесите ще се разглежда като ...
Твърда корица  7.50 лв.

Планетните зъбни предавки представляват една извънредно обширна техническа област. ...
Твърда корица  18.00 лв.


Понятието „обобщена мрежа“ беше дефинирано преди 35 години, през които ...
Мека корица 10.00 лв.
РЕДАКТОРИ на том 8 са: ЛИЛЯНА ДИМИТРОВА-ТОДОРОВА, ЛЮДВИГ СЕЛИМСКИ.

...
Твърда корица  32.00 лв.

Във второто издание на История на хирургията в България ...
Твърда корица  26.00 лв.
   

©2017 Академично издателство "Проф. Марин Дринов". Всички права запазени.