EN ISO 9001:2008 | EN ISO 14001:2004 | BS OHSAS 18001:2007 | ПОЛИТИКА НА ИНТЕГРИРАНАТА СИСТЕМА ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ОКОЛНАТА СРЕДА И ЗДРАВЕТО И БЕЗОПАСНОСТТА ПРИ РАБОТА поръчки 0
 
Книга
Автор
 
 Направления
 
 LAP Направления
 

Каталог онлайн книжарница
В настоящата книга моделирането на процесите ще се разглежда като ...
Твърда корица  7.50 лв.

Планетните зъбни предавки представляват една извънредно обширна техническа област. ...
Твърда корица  18.00 лв.


Понятието „обобщена мрежа“ беше дефинирано преди 35 години, през които ...
Мека корица 10.00 лв.
РЕДАКТОРИ на том 8 са: ЛИЛЯНА ДИМИТРОВА-ТОДОРОВА, ЛЮДВИГ СЕЛИМСКИ.

...
Твърда корица  32.00 лв.

Във второто издание на История на хирургията в България ...
Твърда корица  26.00 лв.
Мека корица 3.95 лв.

Каква е целта на тази книга? Базовата идея е ...
Твърда корица  31.50 лв.


ПОД НАУЧНАТА РЕДАКЦИЯ НА Илия Тодев

АВТОРСКИ ...
Твърда корица  12.50 лв.
Мека корица 10.00 лв.

Твърда корица  12.00 лв.

   

©2017 Академично издателство "Проф. Марин Дринов". Всички права запазени.