EN ISO 9001:2008 | EN ISO 14001:2004 | BS OHSAS 18001:2007 | ПОЛИТИКА НА ИНТЕГРИРАНАТА СИСТЕМА ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ОКОЛНАТА СРЕДА И ЗДРАВЕТО И БЕЗОПАСНОСТТА ПРИ РАБОТА поръчки 0
 
Книга
Автор
 
 Направления
 
 LAP Направления
 

Направления Информационни и комуникационни науки и технологии | Математика
Каталог онлайн книжарница
Тритомната „Физико-математическа и техническа енциклопедия“ е първата българска научно-техническа енциклопедия. ...
Твърда корица  7.00 лв.
Твърда корица  9.00 лв.
В монографията са разработени теоретичните и технологичните основи на метода ...
Мека корица 15.00 лв.
Мека корица 12.00 лв.
The second volume contains Obrechkoffs works in one of the ...
Мека корица 12.00 лв.
The importance of the classical orthogonal polynominals of Jacobi, Laguerre ...
Твърда корица  7.00 лв.
Книгата е втора част от учебника по надеждност, предназначен за ...
Мека корица 4.00 лв.
Книгата е посветена на един от най-интересните и трудни дялове ...
Мека корица 7.00 лв.
Книгата е учебник за немашиностроителните специалности на техническите университети. Разгледани ...
Мека корица 5.50 лв.
Тритомната „Физико-математическа и техническа енциклопедия“ е първата българска научно-техническа енциклопедия. ...
Твърда корица  12.50 лв.
   

©2018 Издателство на БАН "Проф. Марин Дринов". Всички права запазени.