EN ISO 9001:2008 | EN ISO 14001:2004 | BS OHSAS 18001:2007 | ПОЛИТИКА НА ИНТЕГРИРАНАТА СИСТЕМА ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ОКОЛНАТА СРЕДА И ЗДРАВЕТО И БЕЗОПАСНОСТТА ПРИ РАБОТА поръчки 0
 
Книга
Автор
 
 Направления
 
 LAP Направления
 

Направления Информационни и комуникационни науки и технологии | Математика
Каталог онлайн книжарница
В книгата са разгледани нови математически зависимости за апроксимиране на ...
Мека корица 13.50 лв.
В монографията се изследва нестационарно напорно тръбопроводно течение на хидросмес ...
Мека корица 7.00 лв.
В монографията се разработва нова координираща стратегия в теорията на ...
Твърда корица  5.50 лв.
Книгата е последният, може би най-интересен труд на автора проф. ...
Мека корица 14.00 лв.
Тритомната „Физико-математическа и техническа енциклопедия“ е първата българска научно-техническа енциклопедия. ...
Твърда корица  7.00 лв.
Твърда корица  9.00 лв.
В монографията са разработени теоретичните и технологичните основи на метода ...
Мека корица 15.00 лв.
Мека корица 4.50 лв.
The second volume contains Obrechkoffs works in one of the ...
Мека корица 5.00 лв.
   

©2019 Издателство на БАН "Проф. Марин Дринов". Всички права запазени.