EN ISO 9001:2008 | EN ISO 14001:2004 | BS OHSAS 18001:2007 | ПОЛИТИКА НА ИНТЕГРИРАНАТА СИСТЕМА ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ОКОЛНАТА СРЕДА И ЗДРАВЕТО И БЕЗОПАСНОСТТА ПРИ РАБОТА поръчки 0
 
Книга
Автор
 
 Направления
 
 LAP Направления
 

Направления Информационни и комуникационни науки и технологии | Информатика
Каталог онлайн книжарница
Провеждането на комплексни мероприятия за повишавае ефективността на системата човек- ...
Мека корица 1.90 лв.
   

©2017 Академично издателство "Проф. Марин Дринов". Всички права запазени.