EN ISO 9001:2008 | EN ISO 14001:2004 | BS OHSAS 18001:2007 | ПОЛИТИКА НА ИНТЕГРИРАНАТА СИСТЕМА ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ОКОЛНАТА СРЕДА И ЗДРАВЕТО И БЕЗОПАСНОСТТА ПРИ РАБОТА поръчки 0
 
Книга
Автор
 
 Направления
 
 LAP Направления
 

Направления СПИСАНИЯ | Доклади на Българската академия на науките
Каталог онлайн книжарница
http://www.proceedings.bas.bg/
Мека корица 10.00 лв.

http://www.proceedings.bas.bg/
Мека корица 10.00 лв.


C O N T E N T S
...
Мека корица 10.00 лв.

http://www.proceedings.bas.bg/
Мека корица 10.00 лв.

Volume 68, Issue No1, 2015
MATHEMATICS
01 Neli ...
Мека корица 10.00 лв.
Volume 67, Issue № 12, 2014
MATHEMATICS
01 Mitrofan Choban, ...
Мека корица 10.00 лв.

Volume 67, Issue No11, 2014

EARTH, ATMOSPHERIC AND ...
Мека корица 10.00 лв.

Volume 67, Issue No 10, 2014

MATHEMATICS
01 ...
Мека корица 10.00 лв.


Volume 67, Issue No9, 2014
MATHEMATICS
01 Oleg ...
Мека корица 10.00 лв.

   

©2018 Академично издателство "Проф. Марин Дринов". Всички права запазени.