EN ISO 9001:2008 | EN ISO 14001:2004 | BS OHSAS 18001:2007 | ПОЛИТИКА НА ИНТЕГРИРАНАТА СИСТЕМА ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ОКОЛНАТА СРЕДА И ЗДРАВЕТО И БЕЗОПАСНОСТТА ПРИ РАБОТА поръчки 0
 
Книга
Автор
 
 Направления
 
 LAP Направления
 

Направления СПИСАНИЯ | Списание на Българската академия на науките
Каталог онлайн книжарница

СПИСАНИЕ НА БЪЛГАРСКАТА АКАДЕМИЯ НА НАУКИТЕ
Година CХXVIII 3...
Мека корица 8.00 лв.
Мека корица 8.00 лв.
Мека корица 8.00 лв.

В книжката, която е пред вас, в рубриката „Научен ...
Мека корица 8.00 лв.

Мека корица 8.00 лв.
   

©2017 Академично издателство "Проф. Марин Дринов". Всички права запазени.