EN ISO 9001:2008 | EN ISO 14001:2004 | BS OHSAS 18001:2007 | ПОЛИТИКА НА ИНТЕГРИРАНАТА СИСТЕМА ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ОКОЛНАТА СРЕДА И ЗДРАВЕТО И БЕЗОПАСНОСТТА ПРИ РАБОТА поръчки 0
 
Книга
Автор
 
 Направления
 
 LAP Направления
 

Направления Биомедицина и качество на живот | Медицина
Каталог онлайн книжарница
Нашето време е белязано от постоянна тенденция на нарастване на ...
Твърда корица  36.00 лв.
През последните десетилетия се наблюдава бурно развитие на мето-дите за ...
Твърда корица  15.00 лв.
През 2009 година значението на денталната помощ във връзка с органната ...
Мека корица 10.00 лв.
В монографията са представени диагностичните и терапевтичните дейности при третирането ...
Твърда корица  42.00 лв.
Настоящият том е посветен на хирургичните болести на отделителната и ...
Твърда корица  38.00 лв.
Изучаването на общата хирургия е задължителна база за всеки млад ...
Твърда корица  49.00 лв.
Настоящият учебник по детска хирургия под съставителството и редакцията на ...
Твърда корица  35.00 лв.
Разгледани са образните и инвазивните методи за диагностика. Представени са ...
Твърда корица  58.00 лв.

В ръководството са разгледани най-новите промени в клиничния подход към ...
Твърда корица  35.00 лв.
Този труд си поставя за цел да запълни една празнина ...
Мека корица 7.00 лв.
   

©2017 Академично издателство "Проф. Марин Дринов". Всички права запазени.