EN ISO 9001:2008 | EN ISO 14001:2004 | BS OHSAS 18001:2007 | ПОЛИТИКА НА ИНТЕГРИРАНАТА СИСТЕМА ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ОКОЛНАТА СРЕДА И ЗДРАВЕТО И БЕЗОПАСНОСТТА ПРИ РАБОТА поръчки 0
 
Книга
Автор
 
 Направления
 
 LAP Направления
 

Направления Биоразнообразие, биоресурси и екология | Екосистемни изследвания
Каталог онлайн книжарница
Предлаганият труд представлява първи опит в Европа да бъдат представени ...
Мека корица 7.00 лв.
Канибализмът или вътревидовото хищничество е широко разпространено явление в животинския ...
Мека корица 2.50 лв.
В предлаганата книга едно от най-интересните явления в животинския свят ...
Мека корица 0.50 лв.
С тази книга се поставя началото на тритомната монография "Фауна ...
Твърда корица  3.50 лв.
   

©2019 Издателство на БАН "Проф. Марин Дринов". Всички права запазени.