EN ISO 9001:2008 | EN ISO 14001:2004 | BS OHSAS 18001:2007 | ПОЛИТИКА НА ИНТЕГРИРАНАТА СИСТЕМА ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ОКОЛНАТА СРЕДА И ЗДРАВЕТО И БЕЗОПАСНОСТТА ПРИ РАБОТА поръчки 0
 
Книга
Автор
 
 Направления
 
 LAP Направления
 

Направления Биоразнообразие, биоресурси и екология | Физиология на растенията
Каталог онлайн книжарница
Том втори на „Гъбите в България“ включва таксономичната разработка на ...
Мека корица 3.00 лв.
Въз основа на нов методологичен подход и съвременни методи на ...
Мека корица 1.50 лв.
   

©2019 Издателство на БАН "Проф. Марин Дринов". Всички права запазени.