EN ISO 9001:2008 | EN ISO 14001:2004 | BS OHSAS 18001:2007 | ПОЛИТИКА НА ИНТЕГРИРАНАТА СИСТЕМА ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ОКОЛНАТА СРЕДА И ЗДРАВЕТО И БЕЗОПАСНОСТТА ПРИ РАБОТА поръчки 0
 
Книга
Автор
 
 Направления
 
 LAP Направления
 

Направления Биоразнообразие, биоресурси и екология | Физиология на растенията
Каталог онлайн книжарница
Книгата е първи опит да се систематизират данните за видовото ...
Мека корица 1.00 лв.
Том втори на „Гъбите в България“ включва таксономичната разработка на ...
Мека корица 3.00 лв.
Въз основа на нов методологичен подход и съвременни методи на ...
Мека корица 1.50 лв.
Между българските учени в областта на селското стопанство и образованието, ...
Мека корица 0.60 лв.

Сборникът е посветен на 100-годишнината от рождението на един от ...
Твърда корица  1.00 лв.

Шести том на " Флора на НР България" обхваща таксоните ...
Твърда корица  4.00 лв.

Петият том от поредицата включва важни в практическо отношение родове ...
Твърда корица  4.00 лв.

   

©2018 Издателство на БАН "Проф. Марин Дринов". Всички права запазени.