EN ISO 9001:2008 | EN ISO 14001:2004 | BS OHSAS 18001:2007 | ПОЛИТИКА НА ИНТЕГРИРАНАТА СИСТЕМА ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ОКОЛНАТА СРЕДА И ЗДРАВЕТО И БЕЗОПАСНОСТТА ПРИ РАБОТА поръчки 0
 
Книга
Автор
 
 Направления
 
 LAP Направления
 

Направления Климатични промени, рискове и природни ресурси | Геология
Каталог онлайн книжарница
Тази книга няма претенциите за научна дисекция на геолога и ...
Мека корица 3.00 лв.
В справочника е включена значителна част от богатата информация за ...
Мека корица 14.00 лв.

В настоящата книга обект на изследване са кръговите морфоструктури, които ...
Мека корица 5.00 лв.
The book is a comprehensive crystallogenetic overview on the morphology ...
Твърда корица  20.00 лв.
Твърда корица  2.00 лв.
Основната цел на това изследване, е пукнатинният анализ и изучаването ...
Мека корица 0.50 лв.
Томът разглежда белемнитите характерни за юрската система. Резултатите в монографията ...
Твърда корица  5.70 лв.

Разработката е предназначена за работещите по оценка запасите на подземните ...
Мека корица 1.90 лв.
Мека корица 1.00 лв.
Твърда корица  3.80 лв.

   

©2018 Издателство на БАН "Проф. Марин Дринов". Всички права запазени.