EN ISO 9001:2008 | EN ISO 14001:2004 | BS OHSAS 18001:2007 | ПОЛИТИКА НА ИНТЕГРИРАНАТА СИСТЕМА ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ОКОЛНАТА СРЕДА И ЗДРАВЕТО И БЕЗОПАСНОСТТА ПРИ РАБОТА поръчки 0
 
Книга
Автор
 
 Направления
 
 LAP Направления
 

Направления Културно-историческо наследство и национална идентичност | Български език
Каталог онлайн книжарница
Твърда корица  21.00 лв.
Библиографията е изработена в Секцията за българска лексикология и лексикография ...
Твърда корица  18.00 лв.

Настоящото изследване е посветено на един от най-ценните и интересни ...
Твърда корица  10.50 лв.
Предлаганите в сборника студии са предназначени за специалисти българисти и ...
Мека корица 6.50 лв.
В тази книга е научно интерпретиран богат езиков, исторически, археологически, ...
Мека корица 4.00 лв.
Мека корица 12.00 лв.
Твърда корица  15.00 лв.

Книгата е посветена на едно обществено явление, важно за демографската ...
Мека корица 4.00 лв.
Твърда корица  43.00 лв.

Предназначението на настоящия Речник-индекс на глаголическия Синайски евхологий е да ...
Твърда корица  12.00 лв.
   

©2018 Академично издателство "Проф. Марин Дринов". Всички права запазени.