EN ISO 9001:2008 | EN ISO 14001:2004 | BS OHSAS 18001:2007 | ПОЛИТИКА НА ИНТЕГРИРАНАТА СИСТЕМА ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ОКОЛНАТА СРЕДА И ЗДРАВЕТО И БЕЗОПАСНОСТТА ПРИ РАБОТА поръчки 0
 
Книга
Автор
 
 Направления
 
 LAP Направления
 

Направления Културно-историческо наследство и национална идентичност | Български език
Каталог онлайн книжарница
Предлаганите в сборника студии са предназначени за специалисти българисти и ...
Мека корица 6.50 лв.
В тази книга е научно интерпретиран богат езиков, исторически, археологически, ...
Мека корица 4.00 лв.
Книгата е посветена на едно обществено явление, важно за демографската ...
Мека корица 4.00 лв.
Предназначението на настоящия Речник-индекс на глаголическия Синайски евхологий е да ...
Твърда корица  12.00 лв.
Предназначението на настоящия Речник-индекс на глаголическия Синайски евхологий е да ...
Твърда корица  7.00 лв.
Разработката е първото системно изследване на чечкия говор. Тя акцентира ...
Мека корица 6.50 лв.
Книгата е опит да се видят възможните езикови и психолингвистични ...
Мека корица 3.00 лв.
Преработеното и допълнено издание на т. 3 от Речника на българския ...
Твърда корица  33.20 лв.
В тази книга е събран и научно интерпретиран богат исторически, ...
Мека корица 7.50 лв.
Предложеният на вниманието на читателите сборник съдържа доклади, четени на ...
Мека корица 4.00 лв.
   

©2018 Издателство на БАН "Проф. Марин Дринов". Всички права запазени.