EN ISO 9001:2008 | EN ISO 14001:2004 | BS OHSAS 18001:2007 | ПОЛИТИКА НА ИНТЕГРИРАНАТА СИСТЕМА ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ОКОЛНАТА СРЕДА И ЗДРАВЕТО И БЕЗОПАСНОСТТА ПРИ РАБОТА поръчки 0
 
Книга
Автор
 
 Направления
 
 LAP Направления
 

Направления Културно-историческо наследство и национална идентичност | Литература
Каталог онлайн книжарница
Тази малка книга е изпълнена с аромата на Пирина и ...
Мека корица 13.00 лв.
Трудът „Ранното евразийство и българските му съседи“ изследва руско-българската (междукултурна) ...
Мека корица 9.00 лв.
Настоящият юбилеен сборник в чест на чл.-кор. проф. Милена Цанева ...
Твърда корица  12.00 лв.
Антологията подбира най-ценното от класическото наследство на Васил Ив. Стоянов, ...
Мека корица 11.00 лв.
Новооткритите старобългарски химнографски произведения променят из основи преобладаващите дълго време ...
Мека корица 15.00 лв.
Книгата e посветена на 250-годишнината от създаването на “История славянобългарска”...
Мека корица 9.00 лв.
Книгата „За феномена художествено слово“ е свободен разговор по въпросите ...
Мека корица 9.00 лв.
Представената книга е първи опит да се представи оригиналната и ...
Мека корица 8.00 лв.
Мека корица 7.50 лв.
В книгата подробно са проследени житейският и професионалният път на ...
Мека корица 12.00 лв.
   

©2018 Издателство на БАН "Проф. Марин Дринов". Всички права запазени.