EN ISO 9001:2008 | EN ISO 14001:2004 | BS OHSAS 18001:2007 | ПОЛИТИКА НА ИНТЕГРИРАНАТА СИСТЕМА ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ОКОЛНАТА СРЕДА И ЗДРАВЕТО И БЕЗОПАСНОСТТА ПРИ РАБОТА поръчки 0
 
Книга
Автор
 
 Направления
 
 LAP Направления
 

Направления Културно-историческо наследство и национална идентичност | Балканистика
Каталог онлайн книжарница
Настоящият сборник е вторият том от цикъла балканистични изследвания „Култура ...
Мека корица 3.80 лв.
   

©2019 Издателство на БАН "Проф. Марин Дринов". Всички права запазени.