EN ISO 9001:2008 | EN ISO 14001:2004 | BS OHSAS 18001:2007 | ПОЛИТИКА НА ИНТЕГРИРАНАТА СИСТЕМА ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ОКОЛНАТА СРЕДА И ЗДРАВЕТО И БЕЗОПАСНОСТТА ПРИ РАБОТА поръчки 0
 
Книга
Автор
 
 Направления
 
 LAP Направления
 

Направления Културно-историческо наследство и национална идентичност | История
Каталог онлайн книжарница

От периода на Възраждането до края на XX век ...
Сборникът в чест на проф. д.и.н. Стефан Дойнов излиза като ...
Мека корица 15.00 лв.
Издаването на тази книга е тясно свързано с един голям ...

Настоящата монография е единственото цялостно изследване, в което са локализирани ...
Мека корица 9.00 лв.
Къде и как „американците откриват българите“? Кой направи видими ...
Твърда корица  6.00 лв.
В изследването са представени идейните и политическите изяви на цариградските ...
Твърда корица  12.00 лв.
Изследванията в чест на доц. Огняна Маждракова-Чавдарова са оформени като ...
Мека корица 21.50 лв.
Настоящото издание е вдъхновено от идеята да се погледне на ...
Твърда корица  22.00 лв.
Пети том на "Дриновски сборник" представлява сборник от статии от ...
Мека корица 8.00 лв.
Второто издание на книгата на проф. Делчо Порязов „Погромът над ...
Мека корица 10.00 лв.
   

©2019 Издателство на БАН "Проф. Марин Дринов". Всички права запазени.