EN ISO 9001:2008 | EN ISO 14001:2004 | BS OHSAS 18001:2007 | ПОЛИТИКА НА ИНТЕГРИРАНАТА СИСТЕМА ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ОКОЛНАТА СРЕДА И ЗДРАВЕТО И БЕЗОПАСНОСТТА ПРИ РАБОТА поръчки 0
 
Книга
Автор
 
 Направления
 
 LAP Направления
 

Направления Културно-историческо наследство и национална идентичност | История
Каталог онлайн книжарница
Седми том на „Дриновски сборник“ съдържа статии от VІІ Дриновски ...

Преди 70 години, след настъпилите през лятото и есента на 1944 ...
Мека корица 23.00 лв.

От периода на Възраждането до края на XX век ...
Сборникът в чест на проф. д.и.н. Стефан Дойнов излиза като ...
Мека корица 15.00 лв.
Издаването на тази книга е тясно свързано с един голям ...

Настоящата монография е единственото цялостно изследване, в което са локализирани ...
Мека корица 9.00 лв.
Къде и как „американците откриват българите“? Кой направи видими ...
Твърда корица  6.00 лв.
В изследването са представени идейните и политическите изяви на цариградските ...
Твърда корица  12.00 лв.
Изследванията в чест на доц. Огняна Маждракова-Чавдарова са оформени като ...
Мека корица 21.50 лв.
Настоящото издание е вдъхновено от идеята да се погледне на ...
Твърда корица  22.00 лв.
   

©2019 Издателство на БАН "Проф. Марин Дринов". Всички права запазени.