EN ISO 9001:2008 | EN ISO 14001:2004 | BS OHSAS 18001:2007 | ПОЛИТИКА НА ИНТЕГРИРАНАТА СИСТЕМА ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ОКОЛНАТА СРЕДА И ЗДРАВЕТО И БЕЗОПАСНОСТТА ПРИ РАБОТА поръчки 0
 
Книга
Автор
 
 Направления
 
 LAP Направления
 

Направления Културно-историческо наследство и национална идентичност | Архитектурознание
Каталог онлайн книжарница
Тази книга е плод на разбирането, че историографските изследвания за ...
Мека корица 5.00 лв.
Архитектурата на православните храмове, създавани по българските земи - една ...
Твърда корица  29.00 лв.
Трудът представлява един нов поглед върху развитието на българската архитектура ...
Мека корица 15.00 лв.

Църковната архитектура по българските земи (IV-VI в.), Градоустройствена еволюция на ...
Мека корица 5.00 лв.
Книгата дава възможност да погледнем и в храма на "другия": ...
Твърда корица  25.00 лв.
Книгата е история на организацията, строителството и украсата на храм-паметник ...
Мека корица 6.00 лв.
В сборника са включени докладите, изнесени на „Архитектурните четения„ през 2007...
Мека корица 16.60 лв.
   

©2018 Академично издателство "Проф. Марин Дринов". Всички права запазени.