EN ISO 9001:2008 | EN ISO 14001:2004 | BS OHSAS 18001:2007 | ПОЛИТИКА НА ИНТЕГРИРАНАТА СИСТЕМА ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ОКОЛНАТА СРЕДА И ЗДРАВЕТО И БЕЗОПАСНОСТТА ПРИ РАБОТА поръчки 0
 
Книга
Автор
 
 Направления
 
 LAP Направления
 

Направления Човек и общество | Икономика
Каталог онлайн книжарница
Речникът е предназначен за агрономи, ветеринарни лекари, лесоинженери, ландшафтни архитекти, ...
Твърда корица  13.00 лв.
Книгата акцентира върху значението на организационната идентичност като ключов елемент ...
Мека корица 9.50 лв.
Настоящата монография представлява панорамно изследване на външнотърговския стокообмен на България, ...
Твърда корица  11.00 лв.
Книгата акцентира на една различна гледна точка към управлението на ...
Мека корица 11.00 лв.
Книгата е задълбочено и оригинално проучване на трудовия пазар, доходите, ...
Мека корица 19.00 лв.
В предлаганата монография са разгледани въпроси, свързани с въведението в ...
Мека корица 15.00 лв.
В представената книга авторката разглежда влиянието на финансовата криза и ...
Мека корица 5.00 лв.
На фона на общото икономическо и политическо развитие на Германия ...
Мека корица 7.50 лв.
DOI: 10.7546/9789543224760
В книгата са разгледани въпросите за икономическия възход на Китай ...
Мека корица 13.00 лв.
В монографията се изследва дейността на българските финансови посредници в ...
Мека корица 2.50 лв.
   

©2019 Издателство на БАН "Проф. Марин Дринов". Всички права запазени.