EN ISO 9001:2008 | EN ISO 14001:2004 | BS OHSAS 18001:2007 | ПОЛИТИКА НА ИНТЕГРИРАНАТА СИСТЕМА ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ОКОЛНАТА СРЕДА И ЗДРАВЕТО И БЕЗОПАСНОСТТА ПРИ РАБОТА поръчки 0
 
Книга
Автор
 
 Направления
 
 LAP Направления
 

Направления Човек и общество | Демография
Каталог онлайн книжарница
Книгата отразява резултатите от осъщественото научно сътрудничество между учени от ...
Мека корица 3.50 лв.
От началото на 80-те години България е с най-висока ранна ...
Мека корица 5.00 лв.
Въз основа на определени критерии от социално-икономическо и демографско естество ...
Мека корица 2.00 лв.
Книгата има за цел да разкрие противоречивото въздействие на урбанизацията ...
Мека корица 2.50 лв.
В книгата се представят основните понятия и индикатори за изучаване ...
Мека корица 2.00 лв.
Книгата представя най-важните резултати от изследване на разликите по пол ...
Мека корица 8.00 лв.
В днешните свръхдинамични условия на глобални промени, на почти вавилонско ...
Мека корица 10.00 лв.
В тази книга се изследват тенденциите, формирани за почти три ...
Мека корица 3.00 лв.
В настоящия труд авторът прави пълно проучване на живота и ...
Мека корица 1.90 лв.
   

©2018 Издателство на БАН "Проф. Марин Дринов". Всички права запазени.