EN ISO 9001:2008 | EN ISO 14001:2004 | BS OHSAS 18001:2007 | ПОЛИТИКА НА ИНТЕГРИРАНАТА СИСТЕМА ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ОКОЛНАТА СРЕДА И ЗДРАВЕТО И БЕЗОПАСНОСТТА ПРИ РАБОТА поръчки 0
 
Книга
Автор
 
 Направления
 
 LAP Направления
 

Направления Човек и общество | Психология
Каталог онлайн книжарница
В последните десетилетия въпросът как хората се справят със стресови ...
Мека корица 3.50 лв.

Книгата разглежда значимата тема за човешкия фактор в модернизацията на ...
Мека корица 4.00 лв.

В книгата се разглеждат физиологичните механизми на съня и електрофизиологичната ...
Мека корица 2.20 лв.

Книгата представя социалнопсихологично изследване върху субективното измерение на свободата в ...
Мека корица 2.50 лв.
Монографията разглежда две понятия, които са изпълнени с дълбок смисъл ...
Мека корица 3.00 лв.
Представен е анализ на богат емпиричен материал, събран чрез периодични ...
Мека корица 4.00 лв.
Монографията попълва значителна празнота в стоматологичната теория и в практиката ...
Мека корица 5.00 лв.
В монографията са разгледани значението и централното място на труда ...
Мека корица 3.50 лв.
Основното послание на автора чрез тази книга е че, "журналистиката ...
Мека корица 5.50 лв.

В книгата се разглеждат основни проблеми на когнитивната психология, свързани ...
Мека корица 10.00 лв.

   

©2018 Академично издателство "Проф. Марин Дринов". Всички права запазени.