EN ISO 9001:2008 | EN ISO 14001:2004 | BS OHSAS 18001:2007 | ПОЛИТИКА НА ИНТЕГРИРАНАТА СИСТЕМА ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ОКОЛНАТА СРЕДА И ЗДРАВЕТО И БЕЗОПАСНОСТТА ПРИ РАБОТА поръчки 0
 
Книга
Автор
 
 Направления
 
 LAP Направления
 

Направления Човек и общество | Философия
Каталог онлайн книжарница
Смисловият център на сборника, посветен на 60-годишнината на чл.-кор. Васил ...
Мека корица 4.00 лв.
Теорията  Арете, разработена в едно обхватно изследване, е интердисциплинарна научна ...
Твърда корица  6.00 лв.
Твърда корица  6.00 лв.
Книгата извежда философските внушения на Радичков. Основата са текстовете: новелата „...
Мека корица 2.00 лв.
Проблемът за оценката на дейността на учените и научните колективи ...
Мека корица 2.50 лв.
Изследването на ст.н.с. ІІ ст. д-р Нонка Богомилова поставя пред „...
Мека корица 3.00 лв.
Целта на настоящото изследване е да се очертае в общи ...
Мека корица 3.00 лв.
В тази книга са разгледани основни исторически и концептуални проблеми ...
Мека корица 3.20 лв.
Монографията е посветена на онтологико-гносеологическите самобитни специфики на българската философска ...
Мека корица 4.00 лв.
Твърда корица  4.00 лв.
   

©2019 Издателство на БАН "Проф. Марин Дринов". Всички права запазени.