EN ISO 9001:2008 | EN ISO 14001:2004 | BS OHSAS 18001:2007 | ПОЛИТИКА НА ИНТЕГРИРАНАТА СИСТЕМА ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ОКОЛНАТА СРЕДА И ЗДРАВЕТО И БЕЗОПАСНОСТТА ПРИ РАБОТА поръчки 0
 
Книга
Автор
 
 Направления
 
 LAP Направления
 

Направления Човек и общество | Социология
Каталог онлайн книжарница
В книгата се представят и анализират основните резултати от емпирично ...
Мека корица 5.00 лв.
Книгата е посветена на предприемачеството, чието съществуване като социално явление ...
Мека корица 3.00 лв.
Изследването е анализ на трансформациите на българската национална идентичност през ...
Мека корица 5.00 лв.
В книгата се обосновава тезата, че отпадането от училище зависи ...
Мека корица 4.50 лв.
Книгата представя заключителната фаза на цикъл изследвания върху смъртността на ...
Мека корица 9.00 лв.
В колективната монография са представени резултатите от многоаспектен анализ на ...
Мека корица 3.50 лв.
В книгата са включени оригинални разработки на научни сътрудници от ...
Мека корица 6.00 лв.
В "Социология на европейската интеграция" се разглеждат интеграционните, комуникационните и ...
Мека корица 3.00 лв.
Книгата разглежда историята и живота на една малка общност български ...
Мека корица 2.90 лв.

Сборникът предлага задълбочен научен анализ на социалните промени в България. ...
Мека корица 5.80 лв.

   

©2018 Академично издателство "Проф. Марин Дринов". Всички права запазени.