EN ISO 9001:2008 | EN ISO 14001:2004 | BS OHSAS 18001:2007 | ПОЛИТИКА НА ИНТЕГРИРАНАТА СИСТЕМА ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ОКОЛНАТА СРЕДА И ЗДРАВЕТО И БЕЗОПАСНОСТТА ПРИ РАБОТА поръчки 0
 
Книга
Автор
 
 Направления
 
 LAP Направления
 

Каталог онлайн книжарница
Том ІVа включва BELEMNITIDA
Твърда корица  3.80 лв.

Твърда корица  3.80 лв.

Вторият том на Българския диалектен атлас обхваща земите в Североизточна ...
Мека корица 4.00 лв.

Твърда корица  3.80 лв.

Твърда корица  10.00 лв.
В сборника са включени докладите, изнесени на „Архитектурните четения„ през 2007...
Мека корица 16.60 лв.
Лявото – това не е силната държава, плановата икономика, репресиите към ...
Настоящият сборник в памет на учения Пейо Димитров и по ...
Мека корица 12.00 лв.

Иван Вазов, Пенчо Славйков, Кирил Христов, Димитър Бояджиев, Пейо Яворов, ...
Мека корица 4.50 лв.
С настоящия седми том Енциклопедия "България" се завършва националната многотомна ...
Твърда корица  7.60 лв.
   

©2018 Академично издателство "Проф. Марин Дринов". Всички права запазени.