EN ISO 9001:2008 | EN ISO 14001:2004 | BS OHSAS 18001:2007 | ПОЛИТИКА НА ИНТЕГРИРАНАТА СИСТЕМА ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ОКОЛНАТА СРЕДА И ЗДРАВЕТО И БЕЗОПАСНОСТТА ПРИ РАБОТА поръчки 0
 
Книга
Автор
 
 Направления
 
 LAP Направления
 

Каталог онлайн книжарница
Твърда корица  1.90 лв.
Шести том на " Флора на НР България" обхваща таксоните ...
Твърда корица  4.00 лв.

Третият том на Български диалектен атлас включва земите в Югозападна ...
Твърда корица  4.00 лв.

Твърда корица  3.80 лв.

Петият том от поредицата включва важни в практическо отношение родове ...
Твърда корица  4.00 лв.

Твърда корица  1.00 лв.

Том ІVа включва BELEMNITIDA
Твърда корица  3.80 лв.

Твърда корица  3.80 лв.

Вторият том на Българския диалектен атлас обхваща земите в Североизточна ...
Мека корица 4.00 лв.

Твърда корица  3.80 лв.

   

©2018 Издателство на БАН "Проф. Марин Дринов". Всички права запазени.