EN ISO 9001:2008 | EN ISO 14001:2004 | BS OHSAS 18001:2007 | ПОЛИТИКА НА ИНТЕГРИРАНАТА СИСТЕМА ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ОКОЛНАТА СРЕДА И ЗДРАВЕТО И БЕЗОПАСНОСТТА ПРИ РАБОТА поръчки 0
 
Книга
Автор
 
 Направления
 
 LAP Направления
 

Каталог онлайн книжарница
Твърда корица  3.80 лв.

Петият том от поредицата включва важни в практическо отношение родове ...
Твърда корица  4.00 лв.

Твърда корица  1.00 лв.

Том ІVа включва BELEMNITIDA
Твърда корица  3.80 лв.

Твърда корица  3.80 лв.

Вторият том на Българския диалектен атлас обхваща земите в Североизточна ...
Мека корица 4.00 лв.

Твърда корица  3.80 лв.

Твърда корица  10.00 лв.
В сборника са включени докладите, изнесени на „Архитектурните четения„ през 2007...
Мека корица 8.50 лв.
Лявото – това не е силната държава, плановата икономика, репресиите към ...
   

©2018 Академично издателство "Проф. Марин Дринов". Всички права запазени.