EN ISO 9001:2008 | EN ISO 14001:2004 | BS OHSAS 18001:2007 | ПОЛИТИКА НА ИНТЕГРИРАНАТА СИСТЕМА ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ОКОЛНАТА СРЕДА И ЗДРАВЕТО И БЕЗОПАСНОСТТА ПРИ РАБОТА поръчки 0
 
Книга
Автор
 
 Направления
 
 LAP Направления
 

Каталог онлайн книжарница
Монографията "Българското възраждане и Просвещението" обхваща методологически и тематично обособени ...
Мека корица 3.50 лв.

Тази книга се състои от две части. Първата има уводен ...
Мека корица 8.00 лв.

В книгата се представя културният ресурс на новото българско предприемачество, ...
Мека корица 4.00 лв.
Сборникът включва законите, уреждащи връщането на имущестгватга на бившите им ...
Мека корица 1.00 лв.
This book is the second edition of a book with ...
Твърда корица  21.00 лв.
Монографията отразява най-важните научни изследвания и резул-тати в областта на ...
Мека корица 12.00 лв.
...

   

©2018 Академично издателство "Проф. Марин Дринов". Всички права запазени.