EN ISO 9001:2008 | EN ISO 14001:2004 | BS OHSAS 18001:2007 | ПОЛИТИКА НА ИНТЕГРИРАНАТА СИСТЕМА ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ОКОЛНАТА СРЕДА И ЗДРАВЕТО И БЕЗОПАСНОСТТА ПРИ РАБОТА поръчки 0
 
Книга
Автор
 
 Направления
 
 LAP Направления
 

Направления Културно-историческо наследство и национална идентичност | Литература
Каталог онлайн книжарница
Твърда корица  1.00 лв.

Настоящият сборник в памет на учения Пейо Димитров и по ...
Мека корица 5.20 лв.

Иван Вазов, Пенчо Славйков, Кирил Христов, Димитър Бояджиев, Пейо Яворов, ...
Мека корица 1.50 лв.
   

©2018 Издателство на БАН "Проф. Марин Дринов". Всички права запазени.