EN ISO 9001:2008 | EN ISO 14001:2004 | BS OHSAS 18001:2007 | ПОЛИТИКА НА ИНТЕГРИРАНАТА СИСТЕМА ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ОКОЛНАТА СРЕДА И ЗДРАВЕТО И БЕЗОПАСНОСТТА ПРИ РАБОТА поръчки 0
 
Книга
Автор
 
 Направления
 
 LAP Направления
 

Направления Културно-историческо наследство и национална идентичност | История
Каталог онлайн книжарница
Във втори том на "История на Априлското въстание" се описват ...
Мека корица 2.90 лв.

Твърда корица  1.40 лв.

Том втори "Чехословашки извори за българска история", обхваща периода 4 януари 1926 ...
Мека корица 5.70 лв.

Сборник студии от XVI международен конгрес Des sciences historiques - ...
Твърда корица  2.90 лв.
Сборник студии от XV международен конгрес Des etudes historiques - ...
Твърда корица  2.90 лв.

Сборник студии от IV международен конгрес Des etudes sud-Europeennes - ...
Твърда корица  2.90 лв.

   

©2018 Академично издателство "Проф. Марин Дринов". Всички права запазени.