EN ISO 9001:2008 | EN ISO 14001:2004 | BS OHSAS 18001:2007 | ПОЛИТИКА НА ИНТЕГРИРАНАТА СИСТЕМА ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ОКОЛНАТА СРЕДА И ЗДРАВЕТО И БЕЗОПАСНОСТТА ПРИ РАБОТА поръчки 0
 
Книга
Автор
 
 Направления
 
 LAP Направления
 

Направления Културно-историческо наследство и национална идентичност | История
Каталог онлайн книжарница
Твърда корица  1.40 лв.

Том втори "Чехословашки извори за българска история", обхваща периода 4 януари 1926 ...
Мека корица 5.70 лв.

Сборник студии от XVI международен конгрес Des sciences historiques - ...
Твърда корица  2.90 лв.
Сборник студии от XV международен конгрес Des etudes historiques - ...
Твърда корица  2.90 лв.

Сборник студии от IV международен конгрес Des etudes sud-Europeennes - ...
Твърда корица  2.90 лв.

   

©2018 Академично издателство "Проф. Марин Дринов". Всички права запазени.