EN ISO 9001:2008 | EN ISO 14001:2004 | BS OHSAS 18001:2007 | ПОЛИТИКА НА ИНТЕГРИРАНАТА СИСТЕМА ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ОКОЛНАТА СРЕДА И ЗДРАВЕТО И БЕЗОПАСНОСТТА ПРИ РАБОТА поръчки 0
 
Книга
Автор
 
 Направления
 
 LAP Направления
 

Направления Климатични промени, рискове и природни ресурси | Геология
Каталог онлайн книжарница
Том V включва големи фораминифери ANTHOZOA, GASTROPODA, BIVALIA
Твърда корица  3.80 лв.

Твърда корица  3.80 лв.

Твърда корица  3.80 лв.

Том ІVа включва BELEMNITIDA
Твърда корица  3.80 лв.

Твърда корица  3.80 лв.

Твърда корица  3.80 лв.

   

©2018 Издателство на БАН "Проф. Марин Дринов". Всички права запазени.