EN ISO 9001:2008 | EN ISO 14001:2004 | BS OHSAS 18001:2007 | ПОЛИТИКА НА ИНТЕГРИРАНАТА СИСТЕМА ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ОКОЛНАТА СРЕДА И ЗДРАВЕТО И БЕЗОПАСНОСТТА ПРИ РАБОТА поръчки 0
 
Книга
Автор
 
 Направления
 
 LAP Направления
 

Направления Човек и общество | Социология
Каталог онлайн книжарница
Това е полезен справочник за учени, инженери и лекари, които ...
Мека корица 3.00 лв.

Авторите предлагат изследване на актуални за българското общество проблеми: социалните ...
Мека корица 0.50 лв.
   

©2018 Академично издателство "Проф. Марин Дринов". Всички права запазени.