EN ISO 9001:2008 | EN ISO 14001:2004 | BS OHSAS 18001:2007 | ПОЛИТИКА НА ИНТЕГРИРАНАТА СИСТЕМА ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ОКОЛНАТА СРЕДА И ЗДРАВЕТО И БЕЗОПАСНОСТТА ПРИ РАБОТА поръчки 0
 
Книга
Автор
 
 Направления
 
 LAP Направления
 

Направления Човек и общество | Философия
Каталог онлайн книжарница
Изследването анализира същностни и феноменални измерения на културното битие на ...
Мека корица 3.00 лв.
Часто от написаното ще се стори елементарно и известно на ...
Мека корица 2.00 лв.

Димитър Михалчев е една от големите фигури в нашия научен, ...
Мека корица 1.90 лв.
Книгата съдържа философски и художествени есета на видния български естет ...
Мека корица 1.00 лв.
В съответствие със съвременните потребности фокусът на монографията е насочен ...
Мека корица 1.50 лв.
В "Към вечният мир" Кант за първи път в историята ...
Мека корица 1.90 лв.
След Критиката на чистия разум, излязла в 1781 г.. Критиката на ...
Твърда корица  7.60 лв.
Със своя критически метод Кант изследва човешкия разум, от една ...
Твърда корица  5.70 лв.
Лявото – това не е силната държава, плановата икономика, репресиите към ...
   

©2017 Академично издателство "Проф. Марин Дринов". Всички права запазени.